U bent hier

Onderzoeken Stadsbeheer

Gladde brug 19.1.022

Trefwoorden: strooiplan

Een vrouw heeft contact gehad met de gemeente over de gladheid van een brug en de staat van een voetpad. De brug is glad als het heeft gesneeuwd. Ook zit er te veel ruimte tussen de tegels van het voetpad vlakbij de brug, waardoor het voetpad lastig te bewandelen is voor mensen met een rollator. Omdat zij niet tevreden is met het antwoord dat zij krijgt, neemt zij contact op met de ombudsman. De gemeente legt aan de ombudsman uit met welke prioritering wegen, fietspaden en voetpaden sneeuwvrij worden gemaakt bij sneeuwval. Ook legt de gemeente uit dat er in 2019 sprake was van kortdurende maar heftige sneeuwval waardoor alle capaciteit nodig was om de hoofdwegen sneeuwvrij te maken. Hoewel dit vervelend kan zijn voor mensen legt de gemeente naar het oordeel van de ombudsman begrijpelijk en inzichtelijk uit dat zij te weinig mensen beschikbaar heeft om alle wegen, fiets- en voetpaden continu ijs- en sneeuwvrij te houden. Als de sneeuwval aanhoudt, komt de brug waar de vrouw over klaagt vanzelf aan de beurt. Ten aanzien van het voetpad geeft de gemeente aan dat zij deze heeft gecontroleerd. De gemeente is van mening dat het voetpad niet dusdanig slecht is dat het voor mensen met een rollator lastig te bewandelen is, maar zal het eerste gedeelte van het voetpad toch opnieuw laten bestraten. De gemeente laat daarmee zien dat zij de klacht van de vrouw serieus neemt. Dat is netjes. Het tweede deel van het voetpad zal in 2020 worden aangepakt. De gemeente benadrukt dat zij eerder actie zal ondernemen als de situatie voor die tijd verslechtert.