U bent hier

Onderzoeken SSC

Schadevergoedingsverzoek alleen procesmatig beoordeeld 19.1.005 Verzekeringen

Trefwoorden: aansprakelijkheid, schadevergoeding

Een moeder stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade die haar zoon heeft doordat hij met zijn scooter onderuit is gegaan op de hoek Helperzoom/Helperbrink. Zij stelt dat het wegdek spiegelglad was, terwijl het niet regende of vroor. De gemeente stuurt de aansprakelijkstelling door naar de aannemerscombinatie die het wegbeheer doet tijdens de aanleg van een tunnel onder het spoor. De vrouw is bang in een strijd tussen de gemeente en de aannemerscombinatie terecht te komen en vindt dat de gemeente de aansprakelijkstelling zelf moet behandelen. De aannemerscombinatie bevestigt echter verantwoordelijk te zijn voor dit gedeelte van de weg, maar zegt niet aansprakelijk te zijn voor de schade en legt ook uit waarom. De vrouw is het niet met de afwijzing eens en legt de kwestie vervolgens voor aan de ombudsman. De ombudsman meldt de vrouw dat zij niet bevoegd is schadevergoedingszaken inhoudelijk te beoordelen. Daarvoor moet de vrouw naar de burgerlijke rechter. De ombudsman bekijkt wel de procesmatige kant van de zaak. Zij komt tot de conclusie dat de doorzending van de gemeente correct was, nu de aannemerscombinatie de verantwoordelijkheid niet heeft betwist en het schadevergoedingsverzoek van de vrouw in behandeling heeft genomen. Verder constateert zij dat de aannemerscombinatie de vrouw binnen een maand een gemotiveerd afwijzingsbesluit heeft gestuurd. Dit maakt dat er voor de ombudsman geen rol is weggelegd.