U bent hier

Onderzoeken SSC

Adres onbekend 19.1.007

Trefwoorden: informatieverstrekking, BAG

Een man heeft in 2007 een zomerhuisje gekocht op een volkstuincomplex. In 2018 hoort de man over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan. Dat is volgens de man niet juist en hij laat verschillende brieven van de gemeente zien die gericht zijn aan het betreffende adres. Het adres heeft dus wel degelijk bestaan, maar blijkbaar heeft de gemeente dat op enig moment ingetrokken. De man beklaagt zich erover dat hij hiervan niet op de hoogte is gesteld. Ook krijgt hij geen antwoord op de vraag waarom en wanneer dit is gebeurd. Hij wil zijn officiële adres met huisnummer en postcode terug. Het niet hebben van een officieel adres heeft volgens de man namelijk gevolgen voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten. De man stapt naar de ombudsman. Tijdens haar onderzoek blijkt het volgende. De adressen op het complex zijn nooit officiële adressen geweest. De nummering die aan de verschillende objecten is toegekend, diende als locatieaanduiding. Dat is in het verenigingsverband van het volkstuinencomplex bepaald. De gemeente heeft hierin geen rol gespeeld. Door het tijdsverloop is voor de ombudsman niet te achterhalen hoe dit is verlopen. Gezien de correspondentie van de gemeente kan de ombudsman zich wel voorstellen dat de man uitging van een officieel adres. De gemeente erkent dat in het verleden brieven zijn gestuurd naar niet officiële adressen op het complex. Dat gebeurde omdat er destijds mensen woonden die nergens anders hun hoofdverblijf hadden. Met deze uitleg geeft de gemeente naar het oordeel van de ombudsman voldoende inzicht waarom er destijds toch brieven naar het niet officiële adres zijn gestuurd.
Tijdens een handhavingsproject van de gemeente hebben alleen de objecten met een persoonsgebonden woonbeschikking een huisnummer in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gekregen. Zodra deze woonbeschikking komt te vervallen, zal volgens de gemeente ook het huisnummer in de BAG vervallen. De man heeft geen persoonsgebonden woonbeschikking. Omdat er in zijn geval sprake is van een ‘tuinhuis’ wordt daaraan geen huisnummer toegekend. Door een beleidswijziging in maart 2019 kan hij dat echter wel aanvragen, zo blijkt uit nieuwe informatie van de gemeente. Mocht de gemeente zijn aanvraag onverhoopt afwijzen, dan kan hij daartegen bezwaar en beroep aantekenen. Met een huisnummer heeft de man nog geen postcode. Het toewijzen van een postcode is ook geen bevoegdheid van de gemeente, maar van Post.nl. Die kent alleen postcodes toe aan verblijfsobject met een specifiek gebruiksdoeleind zoals een woonfunctie. Het tuinhuis van de man valt onder “overige” gebruiksfuncties. Aan dergelijke verblijfsobjecten wordt geen postcode toegekend. Ten slotte blijkt voor het uitrukken van hulpdiensten een formeel adres geen vereiste te zijn. Uit een bericht van de politie blijkt dat het afhankelijk is van de melding en prioriteit of er een hulpdienst komt, niet of er sprake is van een officieel adres.