U bent hier

Onderzoeken Publieke Dienstverlening

Registratie overleden kind in basisregistratie 19.1.055

Trefwoorden: BRP, wetswijziging

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd. De dochter is in 1992 geboren, maar na een dag overleden. Op het moment dat de partner van vrouw aangifte wilde doen van de geboorte kreeg hij te horen dat hij een overleden kind niet kon aangeven. Toen de wet dit jaar veranderde, wilde de vrouw haar dochter alsnog in het BRP laten registreren. Hiervoor is zij bij de gemeente geweest. Van de gemeente kreeg zij te horen dat de dochter in 1992 door iemand van het ziekenhuis, waar zij was geboren, is aangegeven. De datum van overlijden is echter niet vermeld en ook staan er fouten in de akte. De vrouw en haar partner hadden gehoopt dat de geboorte- en overlijdensdatum van hun dochter door de verandering in de wet in de BRP geregistreerd konden worden. Dat blijkt echter alleen via de rechtbank geregeld te kunnen worden. Wel kon de dochter alsnog door de partner van de vrouw worden erkend. Hiervan ontvingen de vrouw en haar partner een bevestigingsbrief, maar daarin wordt tot hun grote verdriet nog steeds gesproken over ‘uw levenloos geboren kind’. De vrouw vindt dit pijnlijk en geen recht doen aan de werkelijke omstandigheden. De gemeente laat de ombudsman weten dat wanneer een kind is overleden vóór de aangifte van geboorte, er in het verleden een akte van levenloos geboren kind werd opgemaakt. Pas in 1995 is er een wetswijziging geweest waardoor er sindsdien een geboorteakte en een overlijdensakte worden opgemaakt. De gemeente geeft aan dat meerdere ouders haar hebben benaderd met de vraag om voor hun overleden kind alsnog een geboorte- en overlijdensakte op te maken. Omdat de gemeente zelf geen mogelijkheden heeft maar wel iets wil doen, is zij in overleg getreden met het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank. De gemeente zal, nadat de vrouw hiervoor de benodigde stukken heeft aangeleverd, namens haar een verzoek aan het OM voorleggen om de akte van levenloos geboren kind door te halen en te gelasten een geboorteakte en overlijdensakte op te maken. Het OM zal dit verzoek vervolgens voorleggen aan de rechtbank die daarover zal beslissen. Als de rechtbank beslist dat een geboorte- en overlijdensakte worden opgemaakt, zal de dochter met die gegevens in de BRP worden opgenomen. Met dit initiatief laat de gemeente naar het oordeel van de ombudsman zien oog en oor te hebben voor de wens van de vrouw.