U bent hier

Onderzoeken publieke dienstverlening

Dagelijks melden? 

Een man is in 2016 dakloos geworden en maakt daarom gebruik van een postadres. Om het postadres te mogen blijven gebruiken wordt hij met enige regelmaat door de gemeente opgeroepen om informatie te geven over zijn verblijfplaats(en). In het gesprek dat eind december 2019 met de gemeente plaatsvindt, krijgt de man te horen dat hij zich dagelijks moet melden om te vertellen waar hij verblijft. De man begrijpt niet waarom hij zich ineens dagelijks moet melden en hij heeft hier veel moeite mee. Hij voelt zich als een crimineel behandeld.
De ombudsman legt de klacht voor aan de gemeente en begrijpt uit de reactie dat de man zich niet dagelijks in persoon hoeft te melden bij de gemeente. Wel vraagt de gemeente aan de man om inlichtingen te geven over zijn verblijfplaatsen. Dit wordt inlichtingenplicht genoemd. Hoewel er in de persoonlijke situatie van de man niet ineens iets is gewijzigd, is de werkwijze van de gemeente wel veranderd. Aangezien de gemeente wil voorkomen dat personen oneigenlijk gebruik maken van een postadres is eind 2018 besloten om hierop meer te gaan handhaven. In 2019 zijn alle burgers die ingeschreven staan op een postadres gefaseerd aangeschreven. In het kader hiervan is de man ook aangeschreven en wordt nu het bedoelde overzicht gevraagd. De gemeente benadrukt dat de man hierin geen andere behandeling krijgt dan andere gebruikers van een postadres. Ten slotte geeft de gemeente te kennen het vervelend te vinden dat de ervaringen van de man met de gemeente hierover onprettig zijn geweest.
De ombudsman kan zich voorstellen dat het voor de man onduidelijk was waarom hij nu ineens op deze wijze inlichtingen over zijn verblijfplaats(en) moet verstrekken aan de gemeente. Met name omdat de gemeente dit voorheen niet aan de man heeft gevraagd. Het was prettig geweest als de gemeente beter aan de man had kunnen uitleggen waarom zij dit nu wel doet en eerder niet. Nu de gemeente dit alsnog duidelijk doet, kan de ombudsman zich in deze uitleg vinden. Hiermee sluit de ombudsman het dossier.