Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken SSC

Schadevergoedingsverzoek alleen procesmatig beoordeeld 19.1.005 Verzekeringen

Trefwoorden: aansprakelijkheid, schadevergoeding

Een moeder stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade die haar zoon heeft doordat hij met zijn scooter onderuit is gegaan op de hoek Helperzoom/Helperbrink. Zij stelt dat het wegdek spiegelglad was, terwijl het niet regende of vroor. De gemeente stuurt de aansprakelijkstelling door naar de aannemerscombinatie die het wegbeheer doet tijdens de aanleg van een tunnel onder het spoor. De vrouw is bang in een strijd tussen de gemeente en de aannemerscombinatie terecht te komen en vindt dat de gemeente de aansprakelijkstelling zelf moet behandelen. De aannemerscombinatie bevestigt echter verantwoordelijk te zijn voor dit gedeelte van de weg, maar zegt niet aansprakelijk te zijn voor de schade en legt ook uit waarom. De vrouw is het niet met de afwijzing eens en legt de kwestie vervolgens voor aan de ombudsman.

De ombudsman meldt de vrouw dat zij niet bevoegd is schadevergoedingszaken inhoudelijk te beoordelen. Daarvoor moet de vrouw naar de burgerlijke rechter. De ombudsman bekijkt wel de procesmatige kant van de zaak. Zij komt tot de conclusie dat de doorzending van de gemeente correct was, nu de aannemerscombinatie de verantwoordelijkheid niet heeft betwist en het schadevergoedingsverzoek van de vrouw in behandeling heeft genomen. Verder constateert zij dat de aannemerscombinatie de vrouw binnen een maand een gemotiveerd afwijzingsbesluit heeft gestuurd. Dit maakt dat er voor de ombudsman geen rol is weggelegd.

Juiste tijd, verkeerde plaats 19.1.009

Trefwoorden: hoorzitting, vergoeding kosten

Door een fout in een uitnodiging voor een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften is een vrouw, samen met een collega, tevergeefs op een verkeerde locatie van de gemeente verschenen. De gemeente biedt de vrouw nog dezelfde dag excuses aan voor de gemaakte fout. De vrouw dient een klacht in en verzoekt de gemeente de door haar gemaakte onkosten te vergoeden. Pas na het verzenden van meerdere herinneringen ontvangt de vrouw na bijna vijf maanden een reactie van de gemeente. De gemeente biedt aan een deel van haar onkosten te vergoeden. De vrouw gaat hier niet mee akkoord en verzoekt de gemeente alsnog de volledige kosten te vergoeden. Hierop komt, zelfs na zeven herinneringsmails, geen reactie van de gemeente. De vrouw meldt zich daarom bij de ombudsman. De ombudsman stelt een onderzoek in en constateert dat de vrouw heel erg lang heeft moeten wachten op een inhoudelijke reactie van de gemeente op haar klacht. De gemeente had sneller moeten reageren. De gemeente erkent dat er sprake is geweest van een ongebruikelijk lange afhandelingstermijn en biedt hiervoor haar excuses aan. Dat is netjes. Daarnaast zegt de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman uiteindelijk toe de volledige onkosten van de vrouw te zullen vergoeden. Dit vanwege het feit dat zij verzuimd heeft tijdig op de klacht en het verzoek van de vrouw om schadevergoeding te reageren. De ombudsman vindt het een mooi gebaar van de gemeente.

Deel deze pagina op