Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken Publieke Dienstverlening

 Hoe ga je met elkaar om? 18.1.023

Trefwoorden: fatsoenlijke bejegening, roddelen, naam

Een man is niet tevreden met de reactie van de gemeente op zijn klacht. De man heeft zich erover beklaagd dat er over hem wordt geroddeld door medewerkers van de gemeente. En ook dat een medewerkster van de gemeente haar naam niet wilde noemen toen de man aangaf een klacht over haar te willen indienen.
De gemeente laat de ombudsman weten dat de medewerkers zich in alle omstandigheden moeten onthouden van een persoonlijk waardeoordeel over mensen die hen benaderen. En dat dit een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is binnen het Klantcontactcentrum (KCC). Waar medewerkers over de schreef gaan, worden ze hierop aangesproken en dat is in dit geval ook gebeurd. De ombudsman is van oordeel dat de gemeente hiermee voldoende maatregelen neemt om dergelijk niet correct gedrag te voorkomen. De gemeente heeft eerder al excuses aangeboden aan de man en dat is netjes.
De ombudsman oordeelt verder dat het een kwestie van fatsoen is dat gemeentelijke medewerkers hun naam geven. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat een medewerker daarvan afziet, zoals bij bedreigingen en scheldpartijen. Net als van een medewerker mag van burgers verwacht worden dat zij zich correct en respectvol gedragen.

Parkeerregime niet duidelijk 18.1.078

Trefwoorden: parkeren, informatieverstrekking, bezwaar en beroep

Een man meldt zich bij de ombudsman omdat hij niet tevreden is met de reactie van de gemeente op zijn klacht en ook niet met de uitkomst van zijn bezwaarschrift. De man, die niet in Groningen woont, is namelijk boos over het feit dat hij een aanslag parkeerbelasting (boete) heeft gekregen. Hij is van mening dat hij niet heeft kunnen zien dat er een betaald parkeren regime van kracht was in het betreffende gebied. Ook vindt hij het ‘knullig’ dat hij een briefje onder zijn ruitenwisser kreeg en pas 3 maanden later de daadwerkelijke boete ontving.

De ombudsman bestudeert de toegezonden stukken. Daaruit blijkt dat de man nog beroep kan aantekenen tegen het besluit op bezwaar. Verder constateert de ombudsman dat de klachten van de man zijn meegenomen in en daarmee onderdeel zijn geworden van het besluit op bezwaar. Voor de man is dit proces niet duidelijk. De ombudsman legt uit wat het verschil is tussen bezwaar en klacht. En dat daar verschillende procedures voor zijn. Nu beroep mogelijk is, is voor de ombudsman geen rol meer weggelegd.

Deel deze pagina op