Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken Publieke Dienstverlening

 Hoe ga je met elkaar om? 18.1.023

Trefwoorden: fatsoenlijke bejegening, roddelen, naam

Een man is niet tevreden met de reactie van de gemeente op zijn klacht. De man heeft zich erover beklaagd dat er over hem wordt geroddeld door medewerkers van de gemeente. En ook dat een medewerkster van de gemeente haar naam niet wilde noemen toen de man aangaf een klacht over haar te willen indienen.
De gemeente laat de ombudsman weten dat de medewerkers zich in alle omstandigheden moeten onthouden van een persoonlijk waardeoordeel over mensen die hen benaderen. En dat dit een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is binnen het Klantcontactcentrum (KCC). Waar medewerkers over de schreef gaan, worden ze hierop aangesproken en dat is in dit geval ook gebeurd. De ombudsman is van oordeel dat de gemeente hiermee voldoende maatregelen neemt om dergelijk niet correct gedrag te voorkomen. De gemeente heeft eerder al excuses aangeboden aan de man en dat is netjes.
De ombudsman oordeelt verder dat het een kwestie van fatsoen is dat gemeentelijke medewerkers hun naam geven. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat een medewerker daarvan afziet, zoals bij bedreigingen en scheldpartijen. Net als van een medewerker mag van burgers verwacht worden dat zij zich correct en respectvol gedragen.

Parkeerregime niet duidelijk 18.1.078

Trefwoorden: parkeren, informatieverstrekking, bezwaar en beroep

Een man meldt zich bij de ombudsman omdat hij niet tevreden is met de reactie van de gemeente op zijn klacht en ook niet met de uitkomst van zijn bezwaarschrift. De man, die niet in Groningen woont, is namelijk boos over het feit dat hij een aanslag parkeerbelasting (boete) heeft gekregen. Hij is van mening dat hij niet heeft kunnen zien dat er een betaald parkeren regime van kracht was in het betreffende gebied. Ook vindt hij het ‘knullig’ dat hij een briefje onder zijn ruitenwisser kreeg en pas 3 maanden later de daadwerkelijke boete ontving.
De ombudsman bestudeert de toegezonden stukken. Daaruit blijkt dat de man nog beroep kan aantekenen tegen het besluit op bezwaar. Verder constateert de ombudsman dat de klachten van de man zijn meegenomen in en daarmee onderdeel zijn geworden van het besluit op bezwaar. Voor de man is dit proces niet duidelijk. De ombudsman legt uit wat het verschil is tussen bezwaar en klacht. En dat daar verschillende procedures voor zijn. Nu beroep mogelijk is, is voor de ombudsman geen rol meer weggelegd.

Vele rijbewijzen, maar geen geldige 18.1.134 

Trefwoorden: procedure, rijbewijs

Een bejaarde vrouw komt op het spreekuur. 47 Jaar geleden is zij naar Zuid-Afrika verhuisd en heeft zij haar Nederlands rijbewijs omgezet in een Zuid-Afrikaans rijbewijs. De vrouw woont sinds juni 2018 weer definitief in Nederland en rijdt met een internationaal rijbewijs. Deze loopt in mei 2019 af. Voor deze datum wil de vrouw haar Zuid-Afrikaans rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs. Van de gemeente heeft zij te horen gekregen dat dit niet kan omdat Nederland geen regeling heeft met Zuid-Afrika. Wel kan de vrouw haar rijbewijs omzetten naar een Engels rijbewijs en deze vervolgens omzetten naar een Nederlands rijbewijs. De vrouw vindt dit een omslachtige procedure.
De ombudsman stuurt de klacht door naar de klachtenfunctionaris van de gemeente. Opnieuw meldt de gemeente dat directe omzetting naar een Nederlands rijbewijs niet mogelijk is. De ombudsman stelt vast dat de reactie van de gemeente overeenkomt met de informatie op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Daarnaast geeft de gemeente aan dat de vrouw ook niet met haar internationaal rijbewijs mag rijden. De vrouw mag slechts 185 dagen na inschrijving bij de gemeente met haar Zuid-Afrikaans rijbewijs rijden. Dit in combinatie met het internationaal rijbewijs. Het blijkt dat de vrouw al enkele jaren ingeschreven staat in de gemeente Groningen.
Later blijkt de vrouw in bezit te zijn van een Engels rijbewijs dat in 2017 is verlopen. Hiervan heeft zij echter alleen een kopie gevonden. De ombudsman vraagt bij de gemeente na of dit mogelijkheden biedt en dat blijkt zo te zijn. De vrouw heeft dan van de Engelse autoriteit een officiële verklaring nodig dat het rijbewijs rechtmatig is afgegeven. De vrouw probeert deze verklaring te regelen via haar dochter die in Engeland woont.

Deel deze pagina op