Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken ombudsman

Uitleg niet voldoende 18.20.039

Trefwoorden: klachtbehandeling, bezwaarprocedure, uitleg

Een man leest in het jaarverslag van de ombudsman over zijn klacht. Hij is het niet eens met de daarin vermelde conclusie dat hij de uitleg die de gemeente Groningen tijdens de bezwaarprocedure heeft gegeven, voldoende zou vinden. Zijn gemachtigde had zich tijdens het ambtelijk horen weliswaar laten overtuigen door de gemeenteambtenaren om zijn bezwaar in te trekken, maar dat staat volgens hem los van de vraag of hij de uitleg voldoende zou vinden.
De ombudsman is een beetje verbaasd omdat zij hetzelfde ook al had gemeld aan de man in haar klachtafhandelingsbrief. En daarop heeft de man destijds, naar nu blijkt helaas, niet op gereageerd. Zij blijft echter van mening dat de kern van de klacht en de beoordeling ervan goed in het jaarverslag zijn weergegeven.Deel deze pagina op