U bent hier

Onderzoeken inkomen

Slordigheden in vele brieven

Een man vertelt dat hij het afgelopen jaar een aantal keren moeite heeft moeten doen om van de sociale dienst een correcte brief te krijgen. Bovendien moest hij, ondanks een eerder klachtonderzoek van de ombudsman en een toezegging van de sociale dienst, toch weer achter een schriftelijke bevestiging aan van een nieuwe melding ‘beëindiging vrijwilligerswerk’. De man vraagt de sociale dienst wederom om een schriftelijke bevestiging van het feit dat hij per 1 januari 2020 gaat stoppen met vrijwilligerswerk en dan ook geen vrijwilligersvergoeding meer ontvangt. Hierover krijgt de man wel een e-mail, maar niet de gevraagde bevestiging per brief. Aangezien de man meer soorten vrijwilligerswerk doet, wil hij ook graag dat in de brief uitdrukkelijk de naam van het vrijwilligerswerk vermeld wordt. De gemeente erkent dat zij de man een brief had moeten sturen en dat zij in haar dienstverlening tekort is geschoten en biedt hiervoor haar excuses aan. De man voegt deze omissie toe aan zijn opsomming van niet-correcte brieven die hij eerder heeft ontvangen van de sociale dienst. De man is van mening dat de sociale dienst te slordig is en te vaak fouten maakt. Het gaat om een brief zonder handtekening, een brief met handtekening maar zonder naam, een brief met handtekening door de naam, een brief met een handtekening boven ‘met vriendelijke groet’ en een brief waarin de naam van het vrijwilligerswerk niet volledig vermeld staat. Met de verdere inhoud van deze brieven heeft de man echter geen problemen.
Als de ombudsman de stukken heeft onderzocht, komt ze tot het oordeel dat het gewicht van de gedraging waar de man over klaagt onvoldoende is om verder te onderzoeken. Een aantal andere slordigheden heeft de sociale dienst op verzoek van de man direct gecorrigeerd en dat is correct. De ombudsman ziet daarom geen aanleiding voor nader onderzoek en sluit het dossier.