U bent hier

Onderzoeken inkomen

Aantasting goede naam

Een vrouw beklaagt zich erover dat in een e-mail van de gemeente haar goede naam wordt aangetast en dat er sprake is van smaad of laster. De betreffende mail is gebaseerd op onjuiste percepties en/of veronderstellingen. Zo zou de vrouw “psychisch niet in orde zijn” en “geestelijk niet stabiel”. Ook heeft de vrouw, ondanks een schriftelijk verzoek, geen kopieën ontvangen van een aantal gespreksverslagen. Bovendien wil ze een kopie ontvangen van een e-mail die de gemeente heeft gestuurd in reactie op de mail met de laster en smaad. Tot slot wil de vrouw ook inzage in haar persoonlijk dossier, wil ze weten wie haar dossier kan inzien en wil ze dat haar dossier gecorrigeerd wordt. De klacht van de vrouw is omvangrijk en daarom gaat de ombudsman de stukken eerst bestuderen om te bekijken of ze een onderzoek kan starten. Tijdens het onderzoek blijkt dat de klacht eerst behandeld moet worden door de gemeente. Om de klacht door te kunnen sturen naar de gemeente, vraagt de ombudsman toestemming van de vrouw. Hierop heeft de vrouw niet gereageerd. De ombudsman sluit daarom het dossier.