U bent hier

Onderzoeken College

Niet onder de paraplu 19.1.018

Trefwoorden: goede informatieverstrekking, reactie

Een man heeft in 2015 een brief van de gemeente Groningen ontvangen, waarin wordt gesproken over een ‘paraplu’ bouwvergunning die begin jaren ’90 is opgesteld. De man heeft in 2016 mondeling om een afschrift van deze bouwvergunning gevraagd. Deze heeft hij niet ontvangen. Per brief vraagt hij 2,5 jaar later nogmaals om een afschrift, maar ook dit verzoek blijft zonder resultaat. Twee maanden later spreekt de man met een medewerker. Die vertelt dat de ‘paraplu’ bouwvergunning vooralsnog onvindbaar is. Daarop vraagt de man per brief om schriftelijk uitsluitsel te verlenen over de ‘paraplu’ bouwvergunning in de vorm van een afschrift of een schriftelijke verklaring anderszins. Als de man ook hierop geen reactie ontvangt, beklaagt hij zich vervolgens bij de ombudsman. Deze constateert na onderzoek dat de gemeente niet gereageerd heeft op de brieven en geen antwoord heeft gegeven op de vraag. Daarmee handelt de gemeente niet behoorlijk. Daarnaast begrijpt de ombudsman de reactie van de gemeente niet dat zij dacht afdoende gereageerd te hebben door te stellen dat de betreffende medewerker zijn best zou doen om de vergunning boven tafel te krijgen. De man mocht naar aanleiding van deze toezegging op zijn minst verwachten dat hij nog een terugkoppeling zou krijgen. De gemeente reageert tijdens het onderzoek alsnog en bevestigt dat er geen parapluvergunning is. Zij zal dit nog schriftelijk aan de man bevestigen.