U bent hier

Onderzoeken burgemeester

Half jaar wachten op afwijzing verzoek gesprek burgemeester 19.1.002

Trefwoorden: goede organisatie, voortvarendheid, goede informatieverstrekking, goede motivering, schade

Een man is niet tevreden over de wijze waarop de gemeente is omgegaan met zijn klachten over de aan hem geboden hulpverlening en zijn verzoek om in gesprek te gaan met de burgemeester.
De man heeft een ongeluk gehad en heeft daardoor sinds 2010 hulp voor het bijhouden van zijn administratie. Tot 2014 ging dat prima. Sindsdien zijn er veel wisselende instanties en hulpverleners betrokken geweest. De man stelt dat zijn schulden zijn opgelopen door de gebrekkige hulpverlening. Hij is van mening dat de gemeente de kosten die voortkomen uit het niet tijdig verlenen van hulp en het falen van de hulpverleners op zich moet nemen. In een brief geeft de man aan dat hij graag in een persoonlijk gesprek met de burgemeester tot een oplossing wil komen.
Pas na 3,5 maand ontvangt de man een reactie, waarin staat dat de burgemeester op vakantie is. Bij terugkomst zal met hem worden overlegd. Zes weken later meldt de man zich opnieuw omdat hij nog niets heeft gehoord. Weer een maand later nogmaals. Uiteindelijk krijgt de man ruim een half jaar na zijn oorspronkelijke brief een inhoudelijke reactie. Na contact met WIJ Groningen blijkt een gesprek met de burgemeester geen zin te hebben. Niet wordt uitgelegd waarom. Wel krijgt de man het advies om gebruik te (blijven) maken van alle hulpverlening die er in en buiten de gemeente beschikbaar is. De man stuurt per ommegaande een reactie. Hij geeft aan dat hij met kosten wordt geconfronteerd door de falende hulpverlening, waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Hij krijgt echter geen reactie meer.
De ombudsman constateert dat de man erg lang heeft moeten wachten op een inhoudelijke reactie op zijn brief. Door fouten binnen de organisatie van de gemeente blijkt de brief pas een week of 8 later op het stadhuis te zijn bezorgd. Dat een inhoudelijke reactie daarna nog 4,5 maand op zich heeft laten wachten, is niet voortvarend. En het helemaal niet meer reageren op de laatste e-mail van de man is ook niet behoorlijk.
Verder constateert de ombudsman dat het verzoek om in gesprek te gaan met de burgemeester in eerste instantie nauwelijks gemotiveerd is afgewezen. De gemeente had de kans om dit motiveringsgebrek tijdens het klachtonderzoek te herstellen maar heeft dit nagelaten. Ook in tweede instantie komt er geen inzicht in wat het contact van de medewerker van de burgemeester met WIJ heeft opgeleverd. Daarnaast lijkt de gemeente het punt te missen dat de man schade zegt te hebben door gebrekkige hulpverlening en samen met de burgemeester tot een oplossing wil komen. Een gesprek met de burgemeester is echter niet de aangewezen weg om schade vergoed te krijgen. Dat had de man al heel snel na ontvangst van zijn brief gemeld kunnen worden. Hij had gewezen moeten worden op de mogelijkheid om de gemeente formeel aansprakelijk te stellen voor de schade. Tijdens het klachtenonderzoek heeft de gemeente het verzoek van de man om schadevergoeding alsnog doorgestuurd naar de afdeling Verzekeringen, zodat beoordeeld kan worden of de gemeente aansprakelijk is. Als de man het vervolgens niet eens is met de reactie van de gemeente kan hij naar de burgerlijke rechter. De ombudsman is niet bevoegd te oordelen over schadevergoedingszaken.