U bent hier

Onderzoek stokt

Trefwoorden: privacy, jeugdzorg

Een vrouw laat de ombudsman in een gesprek weten dat zij ontevreden is over een medewerkster van WIJ. Deze medewerkster zou een Verzoek tot Onderzoek (VTO) hebben ingediend bij de Raad voor Kinderbescherming zonder de vrouw te horen. Zij heeft ook niet met haar gesproken over het al dan niet nakomen van eerder gemaakte afspraken/acties met Veilig Thuis. Verder zou de medewerkster een e-mail hebben gestuurd aan 19 à 20 mensen, terwijl de afspraak was om deze alleen naar de 4 zorgmedewerkers te sturen. De vrouw vindt dat hiermee haar privacy is geschonden. De ombudsman bestudeert na het gesprek de stukken die zij van de vrouw heeft ontvangen en stelt de vrouw vervolgens nadere vragen. De vrouw laat weten dat zij de vragen van de ombudsman later zal beantwoorden. Na enkele weken tevergeefs op de antwoorden te hebben gewacht, sluit de ombudsman het dossier.