U bent hier

Ombudsman bedenkt klacht niet zelf

Trefwoorden: informatieverstrekking, klachtbehandeling

Een man beklaagt zich over de berekening van zijn uitkering. Omdat de klacht van de man niet geheel duidelijk is vraagt de ombudsman hem om een nadere toelichting en stukken. Uit het antwoord dat zij krijgt, leidt zij vervolgens af dat de klacht lijkt te gaan over de jaaropgave, die de man echter niet meestuurt. Hoewel de man in eerste instantie zelf verantwoordelijk is om zijn klacht te onderbouwen en de stukken die daar betrekking op hebben te overleggen, vraagt de ombudsman bij de gemeente de jaaropgave op.
Uit de gegevens die de ombudsman van de gemeente ontvangt ziet zij niets bijzonders. Daarom vraagt de ombudsman opnieuw aan de man wat hem niet duidelijk is. De man meent echter dat de ombudsman dat zelf wel kan zien en dat de gemeente de nodige informatie moet verstrekken om de klacht in behandeling te kunnen nemen. Hierop laat de ombudsman weten dat zij de klacht niet kan onderzoeken nu de man niet verder wil verduidelijken wat hem niet duidelijk is. Zij gaat daarom onverrichterzake over tot sluiting van het dossier.