U bent hier

Worsteling met wortels en blad

21.1.062 Stadsbeheer
Trefwoorden: overlast

Een vrouw beklaagt zich over de reactie van de gemeente op haar klacht. De klacht gaat over het blad van gemeentelijke bomen (platanen) dat ze in de herfst niet kwijt kan in de container. Ze is 4 maanden bezig om het blad weg te werken via de groencontainer. De gemeente heeft tegen haar gezegd dat ze het maar op een hoop op straat moet vegen. Afgezien van de moeite die het haar kost, meent de vrouw dat ze haar buren daarmee niet blij zal maken want dan gaat het blad de hele straat over.
Over de boomwortels die de straatstenen in haar tuin verschuiven, heeft de gemeente laten weten dat ze die op de erfgrens mag afzagen. De vrouw is van mening dat de armdikke wortels daar veel te dik voor zijn. Tenslotte beklaagt de vrouw zich erover dat de gemeente niet ingaat op haar klacht over gebrek aan zonlicht in huis en het niet kunnen plaatsen van zonnepanelen.
De ombudsman stelt na onderzoek vast dat de communicatie met de vrouw te bondig was, omdat inzicht ontbreekt hoe de gemeente tot deze reactie is gekomen. Ook was de informatie over de oplossingen te beperkt.

Bladafval
Tijdens het klachtonderzoek van de ombudsman legt de gemeente de werkwijze van de wijkpost in de herfst uit. Een veegmachine verwijdert het gevallen blad van de straat. Als de vrouw het blad de straat op veegt, zal de veegmachine dit ook meenemen. Deze werkwijze is een algemeen toegepaste samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. De gevreesde overlast voor buren kan incidenteel plaatsvinden bij veel wind, maar de ervaring van de gemeente is dat dit zich in de praktijk niet structureel voordoet.
De ombudsman vindt het jammer dat de gemeente dit niet direct heeft gemeld. Op zich lijkt dit een nette oplossing voor het bladprobleem van de vrouw.

Boomwortels
Over de boomwortels laat de gemeente het volgende weten. Bij opdruk van wortels van gemeentelijke bomen op particuliere grond kan de gemeente niet verder gaan dan toestemming verlenen om wortels door te zagen. Deze toestemming wordt overigens niet altijd gegeven, alleen wanneer de levensvatbaarheid van de boom daardoor niet aangetast wordt. Als de vrouw het wil, kan de gemeente haar helpen bij het afzagen van de boomwortels. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Ook van deze reactie vindt de ombudsman het jammer dat de gemeente dit niet direct heeft gemeld. Omdat de vrouw heeft aangegeven de wortels niet zelf te kunnen afzagen, kan ze contact opnemen met de gemeente voor hulp hierbij. Dat is mooi.

Zonnepanelen/ zonlicht
Over de zonnepanelen heeft de ombudsman in de beleidsregels gelezen dat er een afweging plaatsvindt tussen het groen en groene energie. Die beleidsregels mag een ombudsman niet toetsen. De gemeente meldt dat er een groot onderhoud staat gepland in 2023 en daarbij zullen de bewuste platanen worden meegenomen. Omwonenden en dus ook de vrouw zullen hierover worden geïnformeerd en dat is netjes.