U bent hier

Tijdig bekend met ontwikkelingen in de buurt

22.1.029 Stadsontwikkeling
Trefwoorden: parkeren, laadpaal, informatievoorziening

Een man beklaagt zich erover dat hij zonder bericht van de gemeente opeens geconfronteerd is met de plaatsing van een openbare laadpaal bij 2 parkeerplaatsen in zijn woonomgeving. Het gaat om een kleine straat waar de parkeerdruk al hoog is. Naast de gebrekkige communicatie over dit besluit klaagt de man er ook over dat hij geen contact kreeg met medewerkers van de gemeente.
In haar reactie aan de ombudsman laat de gemeente weten dat de plaatsing van de laadpaal is gebaseerd op een verkeersbesluit van 29 oktober 2021. Omdat er destijds geen bezwaar tegen dit besluit is gemaakt, staat het besluit vast. De ombudsman stelt vast dat deze informatie van de gemeente correct is. Dat betekent dat de openbare laadpaal op die plek voor iedereen een gegeven is. Een klachtenprocedure kan deze situatie dan ook niet (meer) veranderen.
Dat de man geen contact kon krijgen met medewerkers wordt door de gemeente verklaard door ziekte en problemen met de vervanging. Daardoor verliep de communicatie anders dan normaal. Normaliter worden omwonenden geïnformeerd dat er een laadpaal wordt aangelegd, maar dat is in dit geval niet gebeurd. De ombudsman stelt vast dat deze uitleg een verklaring is maar het uitblijven van contact niet rechtvaardigt. De ombudsman stelt gelijktijdig vast dat tijdig contact niet tot een andere uitkomst had geleid. Ook voor de medewerkers van de gemeente is het verkeersbesluit inmiddels een gegeven. Dat verkeersbesluit zelf is op correcte wijze gepubliceerd.
De man merkt hierover op dat een burger toch niet iedere dag op de website van de gemeente (of overheid.nl) kan kijken of er iets in zijn/haar omgeving staat te gebeuren. De ombudsman leidt uit de mogelijkheden om geïnformeerd te blijven af, dat de gemeente zich hiervan bewust is. De gemeente beschrijft op haar website 3 manieren om de benodigde informatie te verkrijgen. Dat kan met een app Omgevingsalert, via zoeken op overheid.nl of een abonnement op de e-mailservice van overheid.nl. Deze informatie zal niets meer wijzigen aan de huidige laadpaal-situatie voor de woning van de man. Wel kan het voorkómen dat hij in de toekomst besluiten over/vergunningen in zijn buurt mist.