U bent hier

Stoeptegels omhoog gedrukt

20.1.043 Stadsbeheer

Trefwoorden: reactietermijn, overlast, beheer, bejegening


Een man meldt dat hij van de gemeente geen reactie krijgt op zijn klachten. Deze klachten gaan over de overlast die de man en zijn buren ervaren van 3 bomen die voor de woningen staan. De wortels van deze bomen drukken de tegels van de stoep omhoog zodat die niet goed begaanbaar is. Zeker niet voor mensen die slecht ter been zijn, zoals de vrouw van de man. Hij vindt dat de gemeente de overlastklachten niet serieus neemt en niet met een structurele oplossing komt. Daarnaast vindt hij dat zijn vrouw in een gesprek hierover onheus bejegend is door een medewerker van de gemeente.
De ombudsman krijgt te horen dat de gemeente na een uitgebreide zoektocht de klachten niet kan vinden. Deze zijn via een antwoordnummer ingestuurd. Daarom stuurt de ombudsman een testklacht naar dit antwoordnummer. De ontvangst ervan wordt na enkele dagen bevestigd door de gemeente. Gezien het voorgaande is door de ombudsman helaas niet verder te achterhalen wat er met de klachten van de man is gebeurd. Het zou kunnen dat er iets is gebeurd in het traject tussen verzending en aankomst. Dit traject, dat zich hoofdzakelijk bij de post afspeelt, kan de ombudsman echter niet onderzoeken.

Los van de klachten heeft de gemeente een aantal meldingen over het onderwerp ‘overlast gevende bomen’ op het adres van de man staan. De gemeente legt uit wat zij met deze meldingen heeft gedaan. Zo zijn de takken maximaal gesnoeid en is de verzakking van de tegels in opdracht van de gemeente door een aannemer hersteld. Bij een latere melding zijn de losliggende tegels hersteld. De ombudsman stelt vast dat de gemeente wel actie heeft ondernomen en de ervaren overlast serieus heeft genomen. De gemeente legt ook uit dat het beleid zo is dat bomen niet gekapt worden als er geen gevaar is. Wortelopdruk komt op veel plekken voor. De gebruikelijke werkwijze is dat er een straatteam naartoe gaat om de wortels bij te werken en de straat er opnieuw in te leggen. De ombudsman oordeelt dat de gemeente met deze beantwoording inzicht geeft in haar beleid en werkwijze. Als de situatie in de toekomst opnieuw aandacht behoeft, dan kan de man hierover een nieuwe melding doen bij de gemeente.
Ten aanzien van het gesprek met de vrouw laat de gemeente weten de door de man genoemde woorden niet te herkennen. De betreffende medewerker heeft een andere herinnering aan het gesprek dan de vrouw. Aangezien de man en de ombudsman niet bij het bewuste gesprek aanwezig waren, kan de ombudsman niet beoordelen wie er gelijk heeft. Een oordeel over deze gedraging kan ze daarom niet geven.