U bent hier

Spookkliko

20.7.006 NBK

Trefwoorden: voortvarendheid, informatieverstrekking, verrekening

Een man ontvangt een aanslag gemeentelijke belastingen 2018. Bij de aanslag zit een overzicht met de data waarop zijn GFT-container is geleegd en hoeveel kilo erin zat. De man verbaast zich erover dat in het overzicht wordt gemeld dat zijn GFT-container op bepaalde dagen 2 keer is geleegd. Omdat dit volgens hem niet klopt, maakt hij op bezwaar. Circa 4 en 5 maanden later herinnert hij het NBK eraan dat hij op een beslissing wacht. Nog weer enkele maanden later, op 31 december, stuurt het NBK een verdagingsbesluit en meldt dat uiterlijk 6 weken later beslist zal worden op het bezwaar. Als de man 3 maanden na het verlopen van deze termijn nog niets heeft gehoord, wendt hij zich tot de ombudsman.
Tijdens het onderzoek van de ombudsman wordt duidelijk dat het NBK het bezwaarschrift heeft doorgestuurd naar de Milieudienst van de gemeente Groningen voor nader onderzoek. Daar is het vervolgens om onduidelijke redenen blijven liggen. Het NBK biedt excuses aan voor het uitblijven van een beslissing op het bezwaarschrift waarop uiteindelijk na 11 maanden is beslist. Eén kliko blijkt niet bij de man te horen en daarom wordt de dubbeltelling in de beslissing op bezwaar verrekend.

Naar het oordeel van de ombudsman had het NBK de verdagingstermijn in de gaten moeten houden en zelf op tijd bij de Milieudienst navraag moeten doen hoe het zit met het nader onderzoek.
Het is de man naar aanleiding van de beslissing op bezwaar nog niet duidelijk welke kliko (registratienummer) niet bij hem hoort en hoe het kon gebeuren dat die bij hem in rekening is gebracht. De ombudsman stelt hierover nadere vragen. Het NBK meldt dat niet meer is na te gaan hoe de betreffende kliko op zijn adres is geregistreerd. Wel is met die kliko een aantal malen GFT-afval aangeboden. Door wie is echter een raadsel. De Milieudienst en het NBK weten niet waar de bewuste container is en hebben deze zogenaamde ‘spookkliko’ op een zwarte lijst geplaatst. Vanaf 31 december is de spookkliko ook niet meer op het adres van de man geregistreerd.
De ombudsman constateert dat de spookkliko van 24 oktober 2016 tot en met 31 december 2019 op het adres van de man geregistreerd heeft gestaan. Het NBK meldt de ombudsman desgevraagd dat de man geen aanslag krijgt voor deze kliko voor 2019 en dat het deel van de aanslagen uit 2016 en 2017, dat betrekking heeft op de spookkliko, zullen worden terugbetaald. Dat vindt de ombudsman netjes.