U bent hier

Publicatie kapvergunningen

20.1.024  Stadsontwikkeling

Trefwoorden: reactietermijn, typefout


Een vrouw ziet een gele stip op een boom en denkt dat die zal worden gekapt. Zij heeft echter geen publicatie van de kapvergunning gezien waardoor ze hiertegen geen bezwaar kan maken. Zij wijst daarbij op 2 bomen die volgens haar eerder zonder vergunning zijn gekapt. Zij heeft ondanks dat zij zich hiervoor heeft aangemeld geen melding van kapvergunningen voor deze bomen ontvangen. Ook nadien heeft zij geen verleende vergunningen kunnen achterhalen.
Hier beklaagt ze zich over bij de ombudsman. Vanwege het spoedeisende karakter met betrekking tot de boom met de stip gaat die er direct achteraan.
De gemeente laat de ombudsman per omgaande weten dat de boom is aangestipt omdat zij nader technisch onderzoek wil doen naar de vitaliteit van de boom. Uitgangspunt daarbij is het behouden van de boom. Er is dus geen sprake van een kapvergunning.
Daarnaast is voor de kap van de 2 bewuste bomen wel een vergunning verleend. De gemeente overlegt hiervan kopieën van de vergunningen en de publicaties. De ombudsman vindt de publicaties van de betreffende vergunningen op overheid.nl. Eén ervan is echter alleen te vinden met een typefout in het adres. Gelet op de gevolgen (onvindbaarheid) is het dus belangrijk dat een publicatie geen fouten bevat. Op dit punt handelde de gemeente dan ook niet correct.
Waarom de vrouw geen melding heeft ontvangen van de kapvergunning voor deze bomen, terwijl ze zich wel heeft geabonneerd, kan de gemeente niet verklaren. Ook met een typefout in het adres had ze de melding moeten ontvangen.  Aangezien er bij de gemeente en de ombudsman verder geen klachten over niet ontvangen meldingen zijn binnengekomen, gaat de ombudsman vooralsnog uit van een incident.
Wat verder nog uit het klachtonderzoek naar voren komt is dat de publicatie van de vergunningen nog steeds aanmerkelijk later plaatsvindt dan de verzending van de vergunning naar de aanvrager. De ombudsman heeft in 2014 en 2017 al aangegeven dat derde-belanghebbenden hierdoor een navenant kortere termijn hebben om bezwaar te maken. De gemeente laat weten dat zij in verband met de komst van de Omgevingswet de mogelijkheden onderzoekt om de publicatie te versnellen. De ombudsman zal de uitkomsten van dit onderzoek met belangstelling volgen.
Tenslotte beklaagt de vrouw zich erover dat de gemeente de meerderheid van haar e-mails niet beantwoordt en daardoor antwoord uitblijft op belangrijke vragen over het groen en monumentale bomen. De ombudsman constateert dat de gemeente deels voortvarend heeft gereageerd. Op de vragen die nog niet zijn beantwoord, geeft de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman alsnog een reactie. Voor het uitblijven van deze antwoorden, biedt de gemeente haar verontschuldigingen aan en dat is netjes.