U bent hier

Post voor Kreupelstraat 1

20.1.062 Publieke dienstverlening

Trefwoorden: BRP, informatieverstrekking, parkeeradres

Een man staat sinds de ontruiming uit zijn woning al een aantal maanden ingeschreven op het adres Kreupelstraat 1 van de gemeente. Hij heeft de gemeente meerdere keren gevraagd om hem in kennis te stellen van ontvangst van post of om zijn post door te sturen naar zijn e-mailadres of een adres van familie in Groningen. De man meent dat SVB, zorgverzekeraar en Belastingdienst hem post moeten hebben gestuurd, die hij echter niet heeft ontvangen. Omdat hij er niet uitkomt met de gemeente, wendt hij zich tot de ombudsman.
Die krijgt van de gemeente te horen dat de man inderdaad op Kreupelstraat 1 is ingeschreven, maar dat dit een tijdelijk ‘parkeeradres’ betreft. Tijdens een adresonderzoek naar zijn huidige verblijfplaats was eerder komen vast te staan dat betrokkene niet langer verbleef in zijn woning. De inmiddels nieuwe bewoner van dit adres ondervond ernstig financieel nadeel door de onterechte inschrijving van betrokkene op het adres.
Het adres Kreupelstraat 1 in Groningen is niet aan te merken als een officieel briefadres. Het is een tijdelijke oplossing van de gemeente om nieuwe bewoners van een adres waar nog iemand staat ingeschreven die er niet meer woont, tegemoet te komen. Op Kreupelstraat 1 worden de aan de man gerichte brieven in ontvangst genomen maar niet aan hem doorgestuurd omdat zijn feitelijke adres onbekend is. De gemeente stuurt deze brieven retour afzender met de mededeling dat betrokkene hier niet woonachtig is en zijn adresgegevens in onderzoek zijn gesteld. De ombudsman kan deze uitleg volgen, maar constateert ook dat de man de uitleg niet heeft gekregen in de brief waarin het tijdelijke adres wordt toegekend. Ook niet nadat hij een klacht hierover heeft ingediend. Daardoor bleef de man in het ongewisse over de precieze betekenis van zijn inschrijving op het adres Kreupelstraat 1. Tijdens het onderzoek van de ombudsman corrigeert de gemeente deze gedraging, waardoor de man alsnog de gewenste duidelijkheid heeft.