U bent hier

Perspectief nodig

22.1.034 Inkomen
Trefwoorden: budgetbeheer, schuldsanering

Een man wacht al sinds 2019 op schuldsanering. Naar eigen zeggen voldoet hij aan alle vereisten. Zo heeft hij een vast inkomen en kunnen zijn boetes buiten de schuldsanering blijven. Hij krijgt echter te horen dat boetes wel meetellen en daarnaast moet hij ook geestelijk stabiel zijn. De man is van mening dat een budgetconsulent van de Groningse Kredietbank (GKB) geen deskundige is die hierover mag oordelen. Al met al vindt hij het te lang duren. Hij heeft dringend perspectief nodig zodat hij verder kan met zijn leven.
Als de ombudsman navraag gaat doen, stelt de gemeente dat er nog geen sprake is van een stabiele financiële situatie. Voor budgetbeheer en eventueel schuldsanering heeft de GKB namelijk een regelmatig inkomen nodig. Dat inkomen moet op de rekening van de GKB binnenkomen. Dat de man wil werken in plaats van een uitkering ontvangen, is prijzenswaardig. Dat betekent echter niet dat hij zijn loon zelf kan houden, hetgeen hij wel doet. Ook het loon zal op de rekening van de GKB gestort moeten worden. Anders kan de GKB zijn vaste lasten niet betalen en is budgetbeheer niet mogelijk, laat staan een schuldenregeling.
Bij een schuldenregeling worden àlle schulden betrokken, dus ook boetes. De inzet is namelijk dat iemand na een schuldsanering helemaal schuldenvrij is zodat hij met een schone lei kan beginnen. Als er tijdens het budgetbeheer boetes binnenkomen, is er sprake van het ontstaan van nieuwe schulden en dat werkt vertragend.
Vanwege een zelfmoordpoging van de man had de budgetconsulent geconstateerd dat het niet goed ging met de man. Rust in zijn persoonlijk leven is echter geen voorwaarde voor het aanvragen van een schuldenregeling, zo laat de gemeente weten. De ombudsman stelt vast dat de gemeente duidelijk uitlegt waarom het tot op heden nog niet tot een schuldsaneringstraject is gekomen. Om de man perspectief te bieden, stelt de gemeente voor om op korte termijn met hem in gesprek te gaan om te proberen alsnog een succesvolle schuldenregeling op te zetten. Pas als blijkt dat schuldeisers hieraan niet mee willen werken, kan de GKB de man toeleiden naar een wettelijk schuldsaneringstraject.