U bent hier

Parkeerplaats voor de deur

20.1.045 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: informatieverstrekking, handhaving

Een man parkeert zijn auto al zo’n 25 jaar probleemloos in zijn straat op een plek voor zijn woning. Ook anderen maken gebruik van deze plek, die gedeeltelijk op een verkeersdrempel ligt. In 2019 krijgt de man ineens een bekeuring en sindsdien krijgt hij geen duidelijkheid van de gemeente of de bewuste plek nu wel of geen parkeerplaats is. De man heeft bezwaar gemaakt, maar dat is ongegrond verklaard. De man is echter vooral verbaasd omdat hij en anderen nadien geen bekeuringen meer hebben gekregen, terwijl de scanauto soms wel 5 keer op een avond door de straat rijdt.  
De man gaat naar de ombudsman. Die krijgt vervolgens van de gemeente te horen dat de situatie in 2007 is veranderd. Toen is een duidelijke parkeervakmarkering aangebracht en mocht er vanaf toen alleen nog in de vakken worden geparkeerd. De locatie ter hoogte van de verkeersdrempel is destijds bewust niet aangeduid als parkeerplaats om daar oversteken van voetgangers mogelijk te maken. Op die manier hoeven voetgangers zich niet tussen de auto’s door te manoeuvreren en op de verkeersdrempel is de snelheid van het gemotoriseerd verkeer het laagst.

Verder legt de gemeente uit dat de scanauto alleen fiscale bekeuringen oplegt, dat wil zeggen als niet is voldaan aan de betalingsplicht. Het niet juist geparkeerd staan, kan alleen geconstateerd worden door een BOA.
Deze uitleg kan de ombudsman volgen. Daarmee heeft de man uiteindelijk de gewenste duidelijkheid.
De gemeente laat echter ook weten dat zij heeft onderzocht of de locatie als parkeerplaats kan worden ingericht. Dat blijkt het geval en enkele weken later is dit ook gerealiseerd.