Nieuws

Inzicht in berekening ontbrak

31 januari 2023 | Een vrouw beklaagt zich over de informatievoorziening door het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Ze heeft nergens kunnen lezen hoeveel vermogen ze maximaal mag hebben om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Blijkbaar is het geringe bedrag dat ze op haar betaal- en spaarrekeningen bij elkaar...

Niemand weet hoe het zit

24 januari 2023 | En vrouw meldt dat haar elektrische fiets 4 dagen eerder is gestolen vanuit de bewaakte stalling in de Pelsterstraat. Ze heeft de politie gebeld, maar die verwees haar naar de gemeente. Toen ze de gemeente belde, verwees die haar weer naar de politie. De vrouw heeft van de gemeente wel begrepen dat...

Contact met de gemeente lukt niet

19 januari 2023 | Een vrouw beklaagt zich erover dat de boom voor haar huis zonder vergunning fors is gesnoeid. Toen de mensen bezig waren met de snoeiwerkzaamheden heeft ze 2 keer gebeld met de gemeente en vervolgens ook de daaropvolgende dagen. Ze werd niet doorverbonden met de verantwoordelijke afdeling en ook de...

Extra energie nodig voor energietoeslag

16 januari 2023 | Een vrouw is erg verbaasd dat haar aanvraag voor een energietoeslag is afgewezen. In de brief die ze ontvangt, staat als reden “dat ze op de aanvraagdatum niet de Nederlandse nationaliteit had én zij geen verblijfvergunning of niet de juiste verblijfsvergunning had.” Ze komt hiermee bij de...

Slechte service

12 januari 2023 | Een vrouw meldt dat ze 5 uur op straat heeft moeten wachten op een monteur om haar elektrische rolstoel te repareren. Die begaf het in de zomer toen ze terugkwam van haar fysiotherapeut. Gelukkig was het geen snikhete dag en kreeg ze water van omwonenden, maar de vrouw vindt dat ze veel te lang...

Waarom blijft het zo stil?

9 januari 2023 | Een man heeft 4 pogingen gedaan om contact te krijgen met de gemeente, maar geen enkele reactie ontvangen. Hij voelt zich niet serieus genomen en meldt zich daarom bij de ombudsman. De eerste contactpoging was een melding via de gemeentelijke website in december 2021. De man wil graag dat een boom...