U bent hier

Onplezierige vaart

20.1.044 Stadstoezicht

Trefwoorden: overlast, handhaven, reactietermijn


Een woonbootbewoonster ervaart overlast van het toegenomen aantal bootjes op het water. Zij beklaagt zich bij de gemeente over het uitblijven van de aanpak hiervan, maar krijgt geen reactie. De gemeente meldt de ombudsman dat zij wel heeft gereageerd en de vrouw een brief heeft gestuurd. De vrouw weet echter van niets, maar ontvangt uiteindelijk de brief toch nog, ruim 2 weken na de dagtekening. Dat is opmerkelijk. Ook is opmerkelijk dat er in die brief wordt verwezen naar een gesprek dat 2 dagen ná de dagtekening zou hebben plaats gevonden. In reactie op de klacht laat de gemeente weten dat zij een verkeersbesluit aan het voorbereiden is. Als dat besluit goedgekeurd is door het college kunnen er extra borden geplaatst worden die de overlast hopelijk helpen verminderen. Verder zegt de gemeente toe extra alert te zijn op overlastgevend gedrag en mensen hierop zal aanspreken. Ook laat de gemeente weten dat zij een groep booteigenaren heeft aangeschreven in de hoop dat verscherpte aandacht effect gaat hebben. De ombudsman stelt vast dat de gemeente de klacht van de vrouw serieus neemt. Er zijn naar aanleiding van de klacht acties uitgezet en er is gekeken naar mogelijkheden om eventuele overlast in de toekomst te beperken. Dat is mooi.
Na de goedkeuring door het college zijn er vrij vlot borden geplaatst die aangeven dat het verboden is om hinderlijke waterbewegingen te veroorzaken. De vrouw bevestigt dat ze tevreden is over de uitkomst en de bemoeienis van de ombudsman.