U bent hier

Ondanks toezegging toch TOZO terugbetalen?

22.1.015 Inkomensdienstverlening
Trefwoorden: bijzondere bijstand, belastingen

Een vrouw is helemaal ontdaan omdat ze van de sociale dienst een brief ontvangt waarin staat dat ze bijna 5.000 euro moet terugbetalen vanwege te veel ontvangen TOZO*-uitkering. In een eerder klachtenonderzoek van de ombudsman had de sociale dienst uitdrukkelijk aangegeven dat de vrouw naast de terugvordering van TOZO-2 geen andere TOZO hoefde terug te betalen.
In haar reactie aan de ombudsman laat de gemeente weten dat er een fout is gemaakt en dat ze de vorderingen ongedaan maakt. Niet omdat de vorderingen onterecht zijn. De vrouw had namelijk huurinkomsten moeten doorgeven aan de sociale dienst. Op de site van de gemeente voor de TOZO-regeling had ze dit kunnen lezen. Maar ook de gemeente heeft een fout gemaakt, door destijds de -naar nu blijkt- verkeerde toezegging te doen. Nu ze pas ná een jaar nog met 2 voor de vrouw volkomen onverwachte vorderingen komt, is ongedaan making op zijn plaats. De gemeente biedt excuses aan. De vrouw krijgt een brief dat de vorderingen ongedaan gemaakt worden.
De vrouw stuurt ook een kopie toe van de definitieve aanslag 2019 die ze van de Belastingdienst heeft ontvangen. Volgens de Belastingdienst moet ze nog 809 euro betalen. De vrouw leidt daaruit af dat de sociale dienst het hele jaar 2019 heeft meegeteld, terwijl haar uitkering tot april 2019 liep.
De ombudsman legt die vraag met de kopie van de definitieve aanslag 2019 voor aan de sociale dienst. Die laat de vrouw via de ombudsman weten dat de helft door de sociale dienst wordt vergoed. Als het goed is heeft de vrouw dit bedrag al ontvangen en kan ze dat gebruiken om de definitieve aanslag 2019 te betalen. Als er nog vragen zijn kan de vrouw altijd contact opnemen met de sociale dienst.

* Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers