U bent hier

Omgangsregeling

20.6.006 Stichting WIJ

Trefwoorden: transparant, informatieverstrekking


Een man voelt zich door WIJ tegengewerkt in de omgang met zijn dochter. Zo is hij door de moeder van zijn dochter uitgenodigd voor haar 2e verjaardag. Deze uitnodiging is door bemoeienissen van WIJ echter teruggedraaid. De man begrijpt niet waarom WIJ dit doet, zeker omdat volledige zeggenschap hierover bij de moeder ligt. Ook is een overleg over de omgangsregeling niet verzet, ondanks dat de man hier om had verzocht. Na dat overleg, waar de man dus niet bij was, is de omgang tussen hem en zijn dochter voor onbepaalde tijd volledig stopgezet.

Overleg zonder vader
WIJ stelt dat de man het overleg ‘vanwege zijn eigen omstandigheden’ heeft geannuleerd. Hiermee doet WIJ de man te kort, vindt de ombudsman. Het is namelijk niet zomaar een omstandigheid, zijn hulpverlener was verhinderd en daarom heeft de man gevraagd om de afspraak te verzetten. Verder constateert de ombudsman dat de omgangsregeling al tijdelijk was stopgezet. Daarom was er geen dringende reden om het overleg toch door te laten gaan. Dat de man volgens WIJ geen hoofdgesprekspartner is en daarom zijn aanwezigheid bij het overleg niet noodzakelijk is, kan de ombudsman niet volgen. Het gaat immers over zijn omgang met zijn dochter. Ook de reden voor het besluit dat de man per direct voor onbepaalde tijd geen omgang meer mag hebben met zijn dochter blijft voor de ombudsman onduidelijk. WIJ handelt hier niet transparant. De ombudsman vindt het ook niet correct dat WIJ de man niet heeft geïnformeerd dat het overleg ondanks zijn afwezigheid, toch gewoon doorgaat. Hij had dan eventueel een andere hulpverlener kunnen vragen om mee te gaan.

Verjaardag dochter
De ombudsman stelt vast dat WIJ heeft geadviseerd dat de uitnodiging voor de verjaardag niet verstandig was en dat moeder daaraan gehoor heeft gegeven. WIJ maakt naar oordeel van de ombudsman voldoende duidelijk waarom zij dit advies heeft gegeven. De belangrijkste reden was dat niet goed was nagedacht over het vervolg en hoe de dochter zou reageren op haar vader nadat de vorige afspraken niet goed waren verlopen. Gelet op de eerdere acties van en afspraken met WIJ zou dit advies ook niet onverwacht moeten zijn. Van tegenwerking, hoewel zo door de man gevoeld, is naar het oordeel van de ombudsman geen sprake.

Vervolg
De ombudsman vraagt wat WIJ kan doen om de man het gevoel (terug) te geven dat hij in zijn contacten met zijn dochter niet wordt tegengewerkt. WIJ laat weten dat in geen enkel opzicht een ouder zal worden tegengewerkt. Echter, het belang van het kind is doorslaggevend. Daarom moet de man een plan maken. Op weg naar een omgangsregeling heeft de man (met zijn hulpverlener) een mail gestuurd met processtappen. Vanuit het WIJ-team is de man uitgenodigd voor een gesprek voor verdere ondersteuning als hij dat wenst.
Met de uitnodiging voor het gesprek is naar het oordeel van de ombudsman een eerste belangrijke stap gezet op de weg naar herstel van vertrouwen. De man geeft aan dat hij ook graag in gesprek wil met de directeur van WIJ Groningen. Hierover laat WIJ in een reactie op het onderzoeksrapport van de ombudsman weten dat de man inmiddels is uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Na het gesprek laat de man weten dat hij een goed gesprek heeft gehad en dat hij een andere contactpersoon krijgt. Hij dankt de ombudsman voor de inzet.