U bent hier

Maatwerk voor woonkosten

21.1.071 Inkomen   
Trefwoorden: uitkering

Een man vertelt dat zijn bijstandsuitkering onlangs is ingetrokken. Hij kan een nieuwe uitkering aanvragen, maar waar hij het meest mee zit is dat hij een zogenaamde dak- en thuislozenuitkering kreeg, die lager is dan een normale bijstandsuitkering. Hij zou volgens de sociale dienst namelijk geen woonlasten hebben, maar dat is niet waar. Hij heeft een huurcontract voor een perceel grond waar zijn caravan op staat en betaalt € 300,- huur per maand. De man vertelt dat de sociale dienst dit ook weet. Er is iemand bij hem langs geweest en die heeft het contract gezien en ook vastgesteld dat hij daar woont. Hij begrijpt dan ook niet waarom de sociale dienst stelt dat hij geen woonlasten heeft. Omdat de woonsituatie een rol kan spelen als de man een nieuwe uitkering aanvraagt, blijft de vraag relevant waarom hij geen volledige uitkering krijgt. De ombudsman doet navraag bij de gemeente.
Enkele weken later blijkt uit de reactie van de gemeente dat de man opnieuw een uitkering heeft aangevraagd. Hierop heeft de gemeente beslist dat hij een volledige uitkering ontvangt. Formeel wordt er geen huur voor woonruimte betaald, maar huur voor een staplek van zijn caravan. Dit staat ook letterlijk in het huurcontract. De gemeente past maatwerk toe. Vanuit die insteek beschouwt de sociale dienst de maandelijks te betalen kosten als woonkosten. Dat is mooi, want daarmee kan de man zijn kosten ook daadwerkelijk betalen. Tegen de intrekking van zijn eerdere uitkering kan de man bezwaar maken. Daarbij heeft de ombudsman geen rol.