U bent hier

Laden en lossen mag, maar hoe en waar?

21.1.050 Stadstoezicht
Trefwoorden: parkeren, boetes, klachtbehandeling

Het is een vrouw niet duidelijk hoe ze kan laden en lossen zonder een bekeuring te krijgen. Een klacht bij de gemeente heeft niet de nodige duidelijkheid gebracht en dat is de reden dat ze bij de ombudsman komt. De vrouw legt uit dat ze in de binnenstad woont en recent een auto heeft aangeschaft die ze nodig heeft voor boodschappen. Inmiddels heeft ze echter al 3 bekeuringen. Op de vraag hoe ze moet laden en lossen, krijgt ze van de gemeente te horen dat ze buiten de venstertijden op de laad- en losplekken in de stad kan gaan staan. De vrouw geeft aan dat die plekken er niet zijn in haar straat. De gemeente legt aan de ombudsman uit dat ze niet onmiddellijk bekeurt (een naheffingsaanslag oplegt) als de vrouw aan het laden en lossen is. Er gaat namelijk een minuut of 10 overheen voordat de door de scanauto op straat gemaakte foto’s verwerkt worden en worden omgezet in een actie door de handhavers. Verder legt de gemeente uit dat als er beweging bij de auto gaande is van halen of brengen van spullen, dit wordt gezien als laden en lossen. Dit moeten de handhavers wel in een kort tijdsbestek kunnen waarnemen. Zien ze enige tijd geen beweging bij de auto, dan zien de handhavers dat als parkeren van de auto, waarvoor betaald moet worden.
Dat betekent dat de vrouw haar zware of grote spullen direct achter de deur moet zetten en weer terug naar haar auto moet lopen om het volgende te pakken. Totdat al haar spullen achter de deur staan. En dan moet ze direct haar auto gaan wegzetten naar een plek waar ze legaal kan parkeren. De ombudsman vraagt de gemeente waar de vrouw haar auto het beste neer kan zetten tijdens het laden en lossen. Daarop antwoordt de gemeente dat het laden en lossen zo dicht mogelijk bij de deur van de woning moet plaatsvinden. Dat mag vanuit de parkeervakken in de straat. Mochten die vol staan met auto’s, dan moet het laden en lossen plaatsvinden vanaf de rijbaan. De gemeente betuigt spijt met het niet duidelijke antwoord dat zij eerder gaf. Dat is netjes, vindt de ombudsman, die verder constateert dat de gemeente een uitvoerige toelichting geeft, die duidelijkheid geeft over de mogelijkheden. Daarmee is de klacht in elk geval zinvol geweest.