U bent hier

Komt mijn inspraakreactie aan?

20.1.030 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: participatie, ontvangstbevestiging


Een man heeft via de gemeentelijke website een reactie gegeven op de Groenvisie en een idee voor een groenproject ingediend. Na het invullen en indienen van de formulieren kan hij echter niet zien of zijn reacties ook zijn aangekomen. Hij dient daarom een klacht in bij de gemeente. Twee dagen later krijgt hij te horen dat zijn inspraakreacties zijn ontvangen. Daarmee is de klacht opgelost. De man is echter nog niet tevreden omdat het niet standaard goed geregeld lijkt. Hij wendt zich daarom tot de ombudsman.
Nadat de ombudsman daar vragen over heeft gesteld laat de gemeente weten dat er 2 soorten formulieren worden gebruikt voor inspraak. In het ene geval gaat het om een digitaal proces waarvoor het programma ‘eSuite’ gebruikt wordt en in het andere geval gaat het om zogenaamde Drupalformulieren die gekoppeld zijn aan de website. Deze Drupalformulieren worden gemaakt door de webredactie van de gemeente. De medewerkers van de webredactie moeten ervoor zorgen dat een ontvangstbevestiging wordt ingesteld. Hoewel dat natuurlijk een keer kan worden vergeten, was er in het geval van de reactie op de Groenvisie wel een bevestigingsmail ingesteld. Waarom de man geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, blijft daarom onduidelijk. De gemeente oppert dat het in zijn spammap gekomen zou kunnen zijn of dat er sprake is geweest van een tijdelijke, niet verder te verklaren storing. In ieder geval zijn haar hierover geen verdere meldingen bekend.
Omdat het de gemeente beter lijkt om alle inspraak via het programma ‘eSuite’ te laten verlopen zegt ze een onderzoek toe naar de haalbaarheid daarvan. In dat programma krijgt iemand namelijk altijd een ontvangstbevestiging met een zaaknummer en kan die ook de ingediende bijlagen zien. Enkele maanden later laat de gemeente weten dat ze toch beide manieren van inspraak naast elkaar blijft gebruiken. Belangrijkste reden die de gemeente daarvoor noemt is dat ze, mede vanwege corona en de noodzaak van online participatie steeds meer gebruik maakt van digitale technologie. De ombudsman zal de ontwikkelingen op dit terrein met belangstelling volgen.