U bent hier

Jaarverslag ombudsman: ‘Uitzonderlijk jaar’

Het komt niet als een verrassing, ook de ombudsman Groningen kreeg in 2020 te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Corona-gerelateerde klachten, minder spreekuren en noodzakelijke maar soms vertragende aanpassingen binnen de gemeente.

Corona
In totaal kwamen 51 corona-gerelateerde meldingen binnen. Bij krap de helft was de ombudsman bevoegd om een de zaak nader te bekijken of onderzoek te doen. Onderwerpen liepen uiteen van zorgen om inkomsten tot overlast door toegenomen pleziervaart.
Tegelijk beperkten de coronamaatregelen de mogelijkheid om het kantoor van de ombudsman de bezoeken, wat mede leidde tot een daling van 31% in behandelde dossiers voor de gemeente Groningen. Ook de gemeente moest zich aanpassen, een voorbeeld is het thuiswerken. Dit leidde met name in het begin tot vertraging of onduidelijke procedures.
 
Maatwerk maakt mogelijk
Naast corona was een ander belangrijk onderwerp in het nieuws, namelijk de Toeslagenaffaire. Hierover heeft het Kabinet aangegeven meer te gaan streven naar maatwerk. De ombudsman onderschrijft dit van harte, ook op lokaal niveau. Ze blijft benadrukken hoe belangrijk het is om in uitzonderlijke gevallen te kunnen afwijken van de geldende regels. Dit om onbedoelde en ongewenste gevolgen (voor de individuele burger) te voorkomen. Maatwerk begint met het serieus nemen van elke klacht.
In het afgelopen jaar liet de gemeente zien dat het serieus nemen van klachten kan leiden tot structurele aanpassingen in de werkwijze, waarvan ook anderen weer profijt hebben. Zo werd via onderzoeken van de ombudsman een aantal meldings- en werkprocedures aangepast.

Coulance
De ombudsman Groningen is er ook voor klachten over het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) en WIJ Groningen. Ook over deze organisaties zijn minder klachten binnengekomen dan in 2019. Mooi om te constateren vindt de ombudsman de coulante houding van het NBK in een aantal dossiers; een teken van maatwerk.

Lang wachten
Zowel bij het NBK als bij WIJ Groningen valt in een aantal zaken op dat er lang gewacht moet worden voordat mensen een inhoudelijke reactie krijgen. Het blijft belangrijk om vertraging te melden en perspectief te bieden op de verwachte reactietermijn. Al is het maar zodat betrokkene weet dat hij of zij niet vergeten wordt, aldus de ombudsman. En er zijn klachten waarbij een lange wachttijd mensen echt in de problemen brengt, zoals bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp.

Ten slotte uit de ombudsman in het jaarverslag voor WIJ Groningen een zorg over de complexiteit van de zaken waarbij kinderen/jongeren betrokken zijn. De organisatie van jeugdzorg lijkt qua regie veel te vergen van ouders. Het roept de vraag op hoeveel gezinnen er buiten beeld zijn die niet in staat zijn om regie te voeren op de zorg die nodig is in het eigen gezin.

Bekijk hier de volledige inhoud van de jaarverslagen, inclusief cijfers, aanbevelingen en onderzoeken.