U bent hier

In het goede spoor gezet

22.1.050 Inkomen
Trefwoorden: uitkering, terugvordering

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat ze geen uitkering meer krijgt en geen geld heeft. Er zijn 2 handhavers bij haar geweest en toen is haar uitkering opgeschort. Ze zou iets niet op tijd hebben doorgegeven. Maar dat heeft ze wel gedaan. Ze heeft sinds het bezoek bij haar thuis meerdere keren gebeld met de handhavers, maar dat heeft niet tot een wijziging geleid. De ombudsman verwijst de vrouw naar de klachtenfunctionaris van de gemeente om snel duidelijkheid te krijgen over wat er gaat gebeuren.
Anderhalve week later komt de vrouw op het spreekuur van de ombudsman. De klachtenfunctionaris heeft voor het weekend tegen haar gezegd dat een beslissing over haar uitkering onderweg is naar haar. Maar ze heeft nog niets ontvangen. Daarop neemt de ombudsman contact op met de klachtenfunctionaris. Die laat weten dat de brief met de beslissing om de uitkering te stoppen en terug te vorderen inderdaad verstuurd is. Hij stuurt desgevraagd ook een kopie aan de ombudsman om door te sturen naar de vrouw. Als ze de brief heeft, kan ze bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen omdat ze zonder geld zit. In het bezwaar kan ze aangeven welke informatie ze voor haar idee wel heeft doorgegeven en aan wie. Voor de ombudsman is in die procedure geen rol weggelegd.
De klachtenfunctionaris laat de ombudsman weten dat hij haar telefonisch ook geadviseerd heeft om zich te melden bij het WIJ-team om voorlopig gebruik te mogen maken van de Voedselbank. En ze moet melden bij de verhuurder of het WIJ-team dat ze voorlopig de huur niet kan betalen. Dit om huisuitzetting te voorkomen. Ten slotte heeft hij haar gezegd dat ze weer een nieuwe uitkering kan aanvragen, mits ze dan wel duidelijkheid geeft over haar verblijfplaats. Omdat de adviezen mondeling zijn gegeven, zet de ombudsman deze in een mail aan de vrouw. Enkele weken later laat de vrouw weten dat haar advocaat bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit en een voorlopige voorziening heeft aangevraagd. Daarmee is met hulp de juiste procedure in gang gezet.