U bent hier

Gesprek gewenst

20.1.049 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: klachtbehandeling, horen

Een man en vrouw hebben gedurende 5½ jaar ernstige overlast, intimidatie en bedreiging ervaren van(uit) een bedrijf naast hen. Inmiddels is het bedrijf gesloten. Ondanks diverse handhavingsverzoeken van hun kant werd er gedurende de jaren niet opgetreden door de (toenmalige) gemeente. Wel werd direct handhavend opgetreden toen het stel zelf een schutting wilde plaatsen. Zij ervaren dit als meten met 2 maten en hebben daarover een klacht ingediend bij de gemeente. Zij hebben gevraagd hun klacht te beoordelen vanuit een helicopterview, maar dat is niet gebeurd. Zij blijven ook na de afhandeling van de klacht zitten met frustraties en gevoelens van onveiligheid. De man is hiervoor onder behandeling vanwege PTSS.
Na hierover met betrokkenen te hebben gesproken, concludeert de ombudsman met hen dat een gesprek met de gemeente nog steeds een belangrijke wens is. Zij willen namelijk verder met hun leven. De behoefte aan een schutting en de wens om daar wat hulp bij te krijgen zou daar onderdeel van kunnen zijn.
De ombudsman legt dit voor aan de gemeente, die enige tijd later laat weten bereid te zijn tot een gesprek. Gelet op de inspanningen die worden gedaan om een afspraak te maken, gaat de ombudsman ervan uit dat dit op korte termijn zal lukken. Daarmee rondt zij haar bemoeienissen in deze zaak af.