U bent hier

(Ge)rommel in de wijk in aanbouw blijft

22.1.005 Stadsontwikkeling
Trefwoorden: toezegging, verwachting, informatievoorziening

Een man beklaagt zich over het niet nakomen van een toezegging door de gemeente. In het kader van een eerder klachtonderzoek heeft de gemeente beloofd om in het najaar heesters te planten in de plantvakken bij 3 fietsoversteekplaatsen. Dit met als doel om de snelheid van de auto’s af te remmen. De man ziet dat de 3 fietsoversteekplaatsen allemaal anders zijn uitgevoerd en bij hem in de straat zijn de afspraken helemaal niet nagekomen met als gevolg dat het verkeer niet wordt afgeremd, maar ‘gewoon’ door de berm rijdt. Ook beklaagt de man zich erover dat de strook voor zijn woning alweer geruime tijd gebruikt wordt voor de opslag van zand en stenen.

Als de ombudsman navraag doet bij de gemeente, laat deze weten dat er bij de man in de straat helemaal geen heesters geplant zouden worden. Daarvan constateert de ombudsman dat dit uit eerdere correspondentie niet was af te leiden. Dat de man dit niet heeft begrepen kan de ombudsman zich dan ook voorstellen. De gemeente laat echter ook weten dat ze inmiddels een aantal paaltjes heeft geplaatst waardoor er niet meer door de berm kan worden gereden. Dat lijkt de ombudsman een adequate oplossing.
De gemeente laat verder weten dat de zandbult in de berm niet van de gemeente of de aannemer is. Inmiddels is er opdracht gegeven aan een aannemer om de grond af te voeren en te verwerken in een speellocatie. Dat zal binnen enkele weken worden opgepakt nadat de grond is gekeurd. Over het gebruik van de berm laat de gemeente weten dat de wijk nog altijd de status heeft van een bouwterrein. Groenstroken langs toegangswegen worden ingezet als tijdelijk depot. De ruimte voor opslag is immers schaars in deze wijk. Degelijke materialen op straat plaatsen is geen optie. De container en stenen bij de toegang van de wijk blijven staan totdat de werkzaamheden geheel zijn afgerond. De ombudsman constateert dat de gemeente met deze informatie inzicht geeft waarom de berm nog steeds wordt gebruikt. Zolang de werkzaamheden nog niet zijn voltooid blijft het tijdelijk depot staan.