U bent hier

Niet mee eens, maar wel uitgelegd

Trefwoorden: informatieverstrekking, motivering

Een man beklaagt zich erover dat de GKB zijn lening heeft afgewezen. Of de man wel of geen recht heeft op een lening mag de ombudsman niet beoordelen. Dat mag alleen de GKB.
De ombudsman kan wel onderzoeken of de GKB voldoende duidelijk uitlegt waarom de aanvraag is afgewezen en of deze informatie ook klopt.
De ombudsman leest in de brief van 21 januari dat de GKB de aanvraag van de man afwijst omdat hij niet alle gegevens heeft ingeleverd waar de GKB om heeft gevraagd. Daarbij vermeldt de GKB de wettelijke bepaling waarin dit is geregeld. Dat vindt de ombudsman netjes. Wel ontbreekt in de brief de vermelding welke gegevens de man niet zou hebben verstrekt. Dat is wel nodig, omdat de GKB in de brief aangeeft dat de man altijd een nieuwe aanvraag kan indienen als hij ‘wel alle gegevens heeft’ voor het beoordelen van een aanvraag voor een lening.
In de brief van 8 februari herstelt de GKB dit gebrek aan informatie.  In deze brief meldt de gemeente namelijk dat de man geen informatie heeft verstrekt over zijn doorlopende kredieten. En daarbij legt de GKB netjes uit waarom zij deze informatie nodig heeft. De GKB moet namelijk voorkomen dat er sprake is van overkreditering en verwijst daarbij naar de regeling waarin dit is bepaald. Er is sprake van overkreditering als iemand een lening krijgt die niet door zijn/haar financiële situatie kan worden gedragen. Met andere woorden als de man meer zou lenen dan hij kan aflossen. De financiële situatie bepaalt dus of een lening verantwoord is. En om daar inzicht in te krijgen, heeft de GKB informatie over zijn inkomsten en schulden nodig. Dat de GKB heeft gevraagd om informatie over zijn doorlopende kredieten is dus behoorlijk. Nu de man die informatie niet heeft verstrekt, kon de GKB zijn aanvraag voor een lening niet beoordelen.