U bent hier

Niet geleerd van fouten

Trefwoorden: voortvarendheid, betrouwbaarheid

Een penningmeester van een sportclub beklaagt zich erover dat correct gespecificeerde creditnota’s over 2019 en 2020 uitblijven. De specificaties die de gemeente had gestuurd, kloppen niet. Volgens de gemeente zijn de door de sportclub in 2019 betaalde voorschotnota’s exclusief BTW. De man laat zien dat deze inclusief BTW zijn en zijn sportclub bijna 6.000 euro te veel heeft betaald. Hij vraagt dan ook om correcte creditnota’s en terugbetaling van het te veel betaalde bedrag over 2019. Als hij ruim een maand heeft gewacht op een reactie, trekt hij aan de bel bij de gemeente. Die zegt toe het te zullen uitzoeken. De man hoort dan een tijd niets meer. Tot zijn verbazing krijgt hij ruim 5 weken later wel een betalingsherinnering voor een voorschotnota 2021. Daarvan zegt de man dat die betaald is.
De ombudsman stelt een onderzoek in en komt tot de volgende constateringen. De gemeente erkent niet correct te hebben gehandeld. Hoewel de gemeente aangeeft dat ziekte en vertrek van personeel hieraan ten grondslag liggen, rechtvaardigt deze verklaring het uitblijven van de reactie niet. Zeker niet omdat de man al sinds maart 2020 op een correcte eindafrekening 2019 wacht en sinds maart 2021 op een correcte eindafrekening 2020. Ook na afronding van een eerder klachtenonderzoek door de ombudsman (21.1.028) op 8 juni 2021 bleef een correcte eindafrekening uit. Tijdens het eerdere klachtonderzoek oordeelde de ombudsman dat de gemeente niet voortvarend en niet betrouwbaar heeft gehandeld. De ombudsman constateert op basis van de huidige klacht dat de gemeente op dit punt niet heeft laten zien dat ze heeft geleerd van haar fouten.
Tijdens het huidige klachtonderzoek corrigeert de gemeente haar onbehoorlijke gedraging en dat is netjes. Eind januari 2022 zijn in verband met de eindafrekeningen 2019 en 2020 betalingen aan de sportclub van de penningmeester gedaan en daarmee kan dit dossier worden gesloten.