U bent hier

Niet gehoord

Trefwoorden: klachtbehandeling

Een man beklaagt zich erover dat hij door de gemeente niet is gehoord over zijn klacht. Volgens de gemeente zou de man hebben afgezien van het horen en dat bestrijdt hij. Het enkele gegeven dat de man in zijn e-mails schrijft dat hij graag een schriftelijke reactie wil op zijn klacht, wil volgens de man niet zeggen dat hij niet wil worden gehoord. De ombudsman bekijkt de stukken en ziet dat de gemeente over de klacht heeft gezegd dat die niet over een gedraging van de gemeente gaat. Dat is de reden dat de gemeente zichzelf niet bevoegd acht om de klacht in behandeling te nemen. Daarom heeft zij de man niet gehoord. Naar het oordeel van de ombudsman is dat niet onbehoorlijk. Overigens kan de ombudsman zich voorstellen dat de plaatsing van de zin dat hij graag een schriftelijke reactie wenst op zijn klacht, direct onder het kopje ‘Horen over uw klacht’, de indruk kan wekken dat de man niet gehoord wil worden. In dit geval is dat echter niet van belang omdat de gemeente niet bevoegd was de klacht te behandelen.