U bent hier

Niet behandelen klacht terecht?

Trefwoorden: klachtbehandeling, contactbeperking

Een vrouw beklaagt zich bij de ombudsman dat WIJ Groningen haar klachten niet wil behandelen.
De ombudsman onderzoekt of de beslissing van WIJ correct is om de betreffende klachten niet te behandelen. Op basis van opgevraagde documenten stelt de ombudsman vast dat WIJ al eerder eenzelfde soort klacht van de vrouw over de betreffende medewerker heeft behandeld. Daar komt bij dat de nieuwe klachten zo algemeen verwoord zijn dat de ombudsman de constatering van WIJ kan volgen dat er geen sprake is van nieuwe klachten die WIJ in behandeling had moeten nemen.

De vrouw beklaagt zich ook over een brief, afkomstig van de directie van WIJ. In de brief heeft WIJ de vrouw een contactbeperking opgelegd. De reden hiervoor is dat de vrouw ondanks een eerdere waarschuwing grensoverschrijdend gedrag vertoont dat WIJ niet tolereert. Gelet op de eerdere waarschuwing van WIJ, kan de ombudsman, na bestudering van de stukken, deze conclusie volgen. De vrouw behoudt de mogelijkheid om op de voorgeschreven wijze met nieuwe hulpvragen contact met WIJ op te nemen. Daarmee is de maatregel naar het oordeel van de ombudsman niet onbehoorlijk.