U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Te zwaar ingezet

Afspraken worden niet nagekomen en een eenvoudige vraag wordt ingewikkeld. Dat leidt tot onrust.

Informatie blijft uit

Beantwoording van vragen blijft uit, ondertussen valt er wel een besluit in de bus met een afwijzing voor de meerkostenregeling. En dat roept nieuwe vragen op!

Lang geen duidelijkheid voor ouders

Door gebrekkige informatie bestaat lang onduidelijkheid over de verlenging van de indicatie van hun zoon. Dit leidt tot stress bij de ouders. 

Aanmodderen

Een man heeft huishoudelijke hulp en individuele begeleiding nodig. Hij gaat eerst tevergeefs naar WIJ Haren, want hij krijgt te horen dat die “geen Wet maatschappelijke ondersteuning doet”. Ruim een half jaar later probeert de man het nogmaals en dan wordt zijn aanvraag wel in behandeling genomen. Als de man ruim 3 maanden later nog steeds wacht op een besluit gaat hij naar de ombudsman.

Schot in de zaak

Een zelfstandige ondernemer heeft vanwege de coronamaatregelen ineens geen inkomsten meer. Ze heeft een aanvraag ingediend voor een voorschot en wacht al 4 weken op geld. Als ze navraag doet krijgt ze een algemeen antwoord, door drukte kan het nog wel enige tijd (5 á 6 weken) duren. Dat duurt de vrouw te lang en ze wendt zich tot de ombudsman

Fout bij verlengen Stadjerspas

Een vrouw beklaagt zich erover dat haar Stadjerspas niet is verlengd. De gemeente zegt herinneringen gestuurd te hebben, maar deze heeft de vrouw niet ontvangen.

Wat is er veranderd?

Een vrouw begrijpt niet waarom ze in 2019 geen gedeeltelijke kwijtschelding van de waterschaps- en gemeentelijke belastingen ontvangt. De jaren ervoor kreeg ze namelijk wel kwijtschelding. Haar inkomen is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd. Daar begrijpt ze niets van.