U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Is het banktegoed vermogen of inkomen?

Een man is het oneens met de afwijzing van zijn kwijtscheldingsaanvraag. Hij vindt dat het Noordelijk Belastingkantoor zijn banktegoed op een ander moment had moeten toetsen.

Hoe iets kleins, groot kan worden

Een man is verrast als hij post van de gemeente ontvangt die voor zijn vrouw bedoeld is. Op zijn klacht hierover bij de gemeente krijgt hij geen gehoor.

Niet snel, wel correct

Een man klaagt erover dat het erg lang heeft geduurd voordat hij een reactie van de gemeente ontving op zijn 'melding misstand'. Bovendien is de reactie volgens de man afkomstig van een ongeschikt persoon.

Tijdelijke klinkers

Een vrouw meldt meerdere keren bij de gemeente dat zij overlast heeft van trillende klinkers voor haar huis. Er lijkt echter niks aan gedaan te worden.

Schade in tuin door boomwortels

In de tuin van een vrouw worden tegels omhoog gedrukt door een boom van de gemeente. De vrouw heeft hierover een klacht ingediend, maar ze is ontevreden met de oplossing.

Spookkliko

Een man ondervindt de negatieve gevolgen van het feit dat er een tweede kliko onterecht op zijn naam blijkt te staan.

Kwijtschelding, toch deurwaarder

Een man maakt zich zorgen over een uitblijvende reactie op zijn kwijtscheldingsverzoek en wendt zich tot de ombudsman.

Tweede voertuig belemmert kwijtschelding

Een man beklaagt zich erover dat hij dit jaar ineens kwijtschelding moet aanvragen voor de waterschapsbelasting terwijl zijn gegevens ieder jaar hetzelfde zijn en de gegevens bij het NBK bekend zijn.

Uiteindelijk toch coulant

Een man is het niet eens met de WOZ-waarde van zijn woning, bij de verkoop eind 2017 blijkt de verkoopwaarde veel lager te zijn.