U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Kwijtschelding, toch deurwaarder

Een man maakt zich zorgen over een uitblijvende reactie op zijn kwijtscheldingsverzoek en wendt zich tot de ombudsman.

Tweede voertuig belemmert kwijtschelding

Een man beklaagt zich erover dat hij dit jaar ineens kwijtschelding moet aanvragen voor de waterschapsbelasting terwijl zijn gegevens ieder jaar hetzelfde zijn en de gegevens bij het NBK bekend zijn.

Uiteindelijk toch coulant

Een man is het niet eens met de WOZ-waarde van zijn woning, bij de verkoop eind 2017 blijkt de verkoopwaarde veel lager te zijn.

 

Gas!

Als de cv-ketel brandt en het gasfornuis tegelijkertijd wordt gebruikt is er te weinig gasdruk, een gevaarlijke situatie die is ontstaan na vervanging van de gasleiding naar de woonboot

Blik-op-vangers

Een man vindt dat 2 metalen afvalopvangmanden op een gevaarlijke plek zijn geplaatst.

Waar blijft de fiets

Een vader vraagt een duo-fiets aan voor zijn dochter, na 7 maanden wachten kan ze er eindelijk over beschikken.

Te zwaar ingezet

Afspraken worden niet nagekomen en een eenvoudige vraag wordt ingewikkeld. Dat leidt tot onrust.

Informatie blijft uit

Beantwoording van vragen blijft uit, ondertussen valt er wel een besluit in de bus met een afwijzing voor de meerkostenregeling. En dat roept nieuwe vragen op!