U bent hier

Nieuws

Van

Tot

De eindafrekening kost veel energie!

De penningmeester van een vereniging heeft de gemeente gevraagd om een correcte eindafrekening van energie en water over het boekjaar 2019. Ondanks herhaalde aanmaningen en ingebrekestellingen krijgt de man die niet.

Niets gemerkt

Een man heeft wel 6 keer gebeld met de gemeente over het schoonmaken van de verzamelputten aan het einde van de straat. De gemeente heeft toegezegd ze schoon te maken. Omdat hij niet verder komt, meldt hij zich bij de ombudsman.

Thuiswerken met herrie

Een man ervaart geluids- en trillingsoverlast van de sloop- en bouwwerkzaamheden voor zijn woning. Door corona is de man verplicht om thuis onderwijs te volgen en thuis te werken. Hij verwacht van de gemeente meer aandacht voor zijn problemen. Meldingen gedaan bij de gemeente, hebben onvoldoende effect. Hij meldt zich bij de ombudsman.

Wat hij ook doet: geen reactie

Een man beklaagt zich over het uitblijven van een beslissing op zijn bezwaarschrift en hoort ook niets op zijn klacht hierover.

Vasthoudendheid loont!

Een vrouw klaagt erover dat zij als enige een belastingaanslag Diftar ontvangt voor een afvalcontainer die door meerdere flatbewoners gebruikt wordt.

Bladafval blijft liggen

Een vrouw wil dat de gemeente bladafval dat in haar tuin valt opruimt omdat zij dit zelf niet kan.

Huis te klein?

Een vrouw klaagt dat de hulp die zij van het WIJ-team kreeg bij het zoeken naar een woning ineens is gestopt.

Bemoeien met snoeien

Een vrouw vindt dat de gemeente te weinig doet tegen de overlast van een boom naast haar tuin.

Direct goed informeren over wijzigingen

Een man beklaagt zich erover dat hij door de gemeente niet goed is geïnformeerd over de kosten voor het aanvragen van een verhuurdersvergunning.