U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Persoonsverwisseling

Een vrouw ontvangt een aanmaning voor het ophalen van grofvuil terwijl zij dat zelf nooit bij de weg heeft gezet.

Sparen wordt ‘afgestraft’

Een man klaagt dat hij geen kwijtschelding van de lokale belastingen krijgt. Volgens het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) heeft hij te veel geld op zijn bank- en spaarrekening staan.

Service Berichtenbox gestopt

Een vrouw klaagt dat het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) is gestopt met voormeldingen van de WOZ-waarde via de Berichtenbox, zonder haar hierover vooraf te informeren.

Niet geleerd van fouten

Een penningmeester van een sportclub beklaagt zich erover dat correct gespecificeerde creditnota’s over 2019 en 2020 uitblijven.

Anders afrekenen

Een marktkoopman klaagt over een forse tariefstijging die het gevolg zal zijn als de gemeente vanaf januari 2022 een nieuwe manier van afvalinzameling op de markt gaat invoeren

Tuin zakt het water in

Een man voelt zich niet serieus genomen met betrekking tot de scheefzakking van de beschoeiing langs zijn tuin aan de waterkant.

Worsteling met wortels en takken

Een vrouw maakt zich zorgen over de veiligheid in haar tuin door afbrekende takken van grote bomen naast haar woning.

Jaarverslag ombudsman: 'Blijf in contact!'

Het jaarverslag 2021 van de ombudsman is klaar. Hierin leest u wat opviel bij klachten over de gemeente Groningen, Stichting WIJ en het Noordelijk Belastingkantoor.