U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Vermogen bestaande uit smartengeld

Een vrouw ontvangt geen kwijtschelding meer van het Noordelijk Belastingkantoor sinds zij smartengeld als vermogen heeft.

Klapperende brug

Een man klaagt over de moeizame communicatie met de gemeente over de geluidsoverlast van een brug.

Oog voor medemens

Een vrouw meldt dat zij via de website van de gemeente geen bezwaar kan indienen tegen een bijstandsbesluit.

Valt uitrit in het water?

Twee buurtbewoners zijn het oneens over de manier waarop natuur in hun wijk plaats moeten maken voor de uitrit van een bouwlocatie.

Zorgen over zorg

Een vrouw worstelt met de complexe hulpverlening aan haar gezin. Ze is ontevreden over de ondersteuning vanuit het WIJ-team.

Niet mee eens, maar wel uitgelegd

De ombudsman onderzoekt of de afwijzing op een verzoek tot een lening voldoende wordt uitgelegd door de Groningse Kredietbank (GKB).

Post voor Kreupelstraat 1

Na de ontruiming van zijn woning krijgt een man een tijdelijk 'parkeeradres' van de gemeente. Wat dat precies betekent is onduidelijk.

Verwijzing bij voorschot Tozo

Een vrouw klaagt over ontbrekende informatievoorziening na een afwijzing op haar vraag om een voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.