Tekstgrootte
kleiner groter

Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.

Waar blijft de terugbetaling?

Een vrouw verkoopt haar woning in Groningen. Door de verkoop heeft zij recht op teruggave van de door haar betaalde afvalstoffenheffing.

Waar blijft de terugbetaling? - Lees verder...

Premie wordt niet uitbetaald

Een vrouw met een bijstandsuitkering heeft een participatiebaan voor 2 jaar. Ze krijgt hiervoor 1 keer per half jaar een vergoeding. De vrouw merkt dat zij de halfjaarlijkse vergoeding niet heeft ontvangen.

Premie wordt niet uitbetaald - Lees verder...

Gemachtigde ontvangt geen besluit op bezwaar

Een man klaagt bij zijn contactpersoon van de Sociale Dienst dat de gemeente het besluit op zijn bezwaar niet naar zijn gemachtigde heeft gestuurd, zoals de wet voorschrijft.

Gemachtigde ontvangt geen besluit op bezwaar - Lees verder...

Onoverkomelijke drempel?

Een secretaris van een vereniging van eigenaren meldt de ombudsman dat hij al 5 maanden wacht op een inhoudelijke reactie van de gemeente op zijn brief. In die brief maakt hij melding van trillingsoverlast

Onoverkomelijke drempel? - Lees verder...

Reactie op kwijtscheldingsverzoek blijft (lang) uit

Een vrouw klaagt dat ze geen reactie ontvangt van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) op haar kwijtscheldingsaanvraag 2017. Omdat de klacht nog niet bekend is bij het NBK, stuurt de ombudsman deze door naar de klachtenfunctionaris van het NBK

Reactie op kwijtscheldingsverzoek blijft (lang) uit - Lees verder...

Deel deze pagina op