Tekstgrootte
kleiner groter

Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.

Opschorting betalingsplicht

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

Opschorting betalingsplicht - Lees verder...

Langslepend stoepparkeerprobleem

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

Langslepend stoepparkeerprobleem - Lees verder...

Registratie overleden kind in basisregistratie

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

Registratie overleden kind in basisregistratie - Lees verder...

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing - Lees verder...

Een antwoord blijft uit

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

Een antwoord blijft uit - Lees verder...

Deel deze pagina op