Tekstgrootte
kleiner groter

Zoektocht naar geschikte plek duurt lang(er)

18.5.097 Beschermd Wonen

Trefwoorden: vertraging, reactietermijn

Een moeder is niet tevreden over de lange afhandelingsduur van haar melding en de daaropvolgende aanvraag Beschermd Wonen voor haar zoon. De afdeling Beschermd Wonen wijt dit aan haar zoon, die de benodigde gegevens niet op tijd zou hebben ingeleverd. Dit klopt volgens de moeder niet. Ook vindt ze het kwalijk dat haar zoon al die tijd geen zorg krijgt. Er loopt inmiddels een bezwaarprocedure en daarin is geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren.
In het onderzoek van de ombudsman wordt duidelijk dat de behandeling van de melding ruim na de (wettelijke) termijn van 6 weken is afgerond. De aanvraag van 19 april 2018 is vervolgens pas op 22 mei 2018 afgehandeld. Dat is ruim na de wettelijke termijn van 2 weken. Daarmee heeft de gemeente niet voortvarend gehandeld. Tijdens een gesprek met de betrokken medewerkers wordt inzicht gegeven in de redenen van vertraging. De oorzaak hiervan lijkt met name gelegen in het feit dat de zoon twijfelde over een bepaalde plek. Omdat de aanbieder van deze plek ook nieuw was voor de gemeente, moest er een onderzoek ingesteld worden naar de geschiktheid ervan. Toen bleek dat de plek niet geschikt was voor de zoon moest er gezocht worden naar een alternatief. Verder moest er informatie ingewonnen worden bij de begeleiders en de psychiater van de zoon en is er een onafhankelijk cliëntondersteuner voor hem ingeschakeld.
De vertraagde aanlevering van gegevens door de zoon heeft wel een rol gespeeld, maar is volgens de gemeente op zichzelf niet de oorzaak van de lange afhandelingsduur. Dat leest de ombudsman ook niet in de reactie van de afdeling Beschermd Wonen op de klacht van de moeder. De ombudsman is van oordeel dat de verklaring van de gemeente wel enige vertraging rechtvaardigt. Zij kan zich echter ook voorstellen dat het onderzoek voor de moeder te lang duurde. Volgens de afdeling is er tijdens het onderzoek wel steeds contact geweest met de zoon en later ook met de moeder. In eerste instantie is er contact per e-mail. De afdeling erkent dat dit te onpersoonlijk is geweest. Om die reden is de afdeling later overgestapt op persoonlijk contact. Het contact verloopt nu in goede sfeer. Inmiddels is er een geschikte plek voor de zoon gevonden.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »