Tekstgrootte
kleiner groter

Zoekgeraakt huwelijk

17.1.132 Burgerzaken

Trefwoorden: huwelijksregister, persoonskaart

Een man vertelt de ombudsman dat hij in december 1987 is getrouwd in Groningen met een Israëlische vrouw. Bij het huwelijk was ook hun zoon van 1 ½ aanwezig. Ten tijde van het huwelijk woont het gezin in Israël (1984 – 1988). De man is in 1988 alleen teruggekomen naar Nederland.
Als de man in 1989 kinderbijslag wil aanvragen voor zijn zoon, krijgt hij te horen dat dit niet mogelijk is. En dat is heel vervelend, want hij heeft het geld hard nodig. De man begrijpt het niet, maar gaat verder met zijn leven.  
In 1999 wil de man scheiden om opnieuw te kunnen trouwen. Hij krijgt dan van de gemeente te horen dat dit niet kan. Op advies van de gemeente is de man toen naar een advocaat gegaan. Via de advocaat heeft de man van de gemeente een uittreksel van de burgerlijke stand gekregen, waarin staat dat hij ongehuwd is. In 2000 is de man (opnieuw) getrouwd, ook weer in Groningen.

Begin 2017 komt de zoon vanuit Israël naar Nederland, naar een naburige gemeente. Hij heeft een Nederlands paspoort en BSN nodig. Maar daarvoor moet de zoon zijn geboorteakte laten zien. Die heeft hij wel, maar die is in het Hebreeuws. Een andere mogelijkheid is het tonen van het trouwboekje, waar de zoon ook in moet staan. Maar de man heeft dat boekje niet. Daarom heeft een medewerker van de gemeente van de zoon navraag gedaan bij de gemeente Groningen.
Na 2 ½ maand krijgt de man te horen dat zijn huwelijk met de Israëlische moeder van zijn zoon in Groningen niet bekend is. De man begrijpt nu waarom hij geen kinderbijslag kon krijgen en eerst niet kon scheiden.
De ombudsman kan vanwege het tijdsverloop (30 jaar) en zonder documenten geen onderzoek verrichten.

Maar enige tijd later komt de man terug met het trouwboekje van de gemeente Groningen. Dat is zijn zoon toegestuurd door zijn moeder. Daarmee heeft de man bewijs van zijn 1e huwelijk.
Als de ombudsman hierover vragen stelt aan de gemeente laat die weten dat de huwelijksakte van 1987 wel is ingeschreven in het huwelijksregister. Maar omdat het echtpaar in het buitenland verbleef, is het huwelijk niet bijgeschreven op de persoonskaart (de voorloper van het GBA en nu BRP). Of de man bij terugkeer geen melding heeft gemaakt van zijn huwelijk of dat de gemeente een fout heeft gemaakt, is nu niet meer na te gaan. Wel is het voor de zoon nu mogelijk om een BSN en paspoort aan te vragen in zijn gemeente. En daar was het de man om te doen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »