Tekstgrootte
kleiner groter

WIJ-team pakt regierol niet goed

18.6.015 Stichting WIJ

Trefwoorden: informatievoorziening, regie, jeugd, reactietermijn

Een gescheiden vader beklaagt zich over de gang van zaken bij het WIJ-team rondom de verwijzing van zijn zoontje. De moeder is van mening dat een dyslexie-onderzoek nodig is voor haar zoon en vader meent dat een gedragsonderzoek nodig is. Via school komen de ouders overeen dat het een gecombineerd dyslexie- en gedragsonderzoek wordt. Die vraag (melding) wordt door de school neergelegd bij het WIJ-team. Als er na 6 maanden nog geen verwijzing is, wordt de huisarts ingeschakeld en kan het zoontje gelukkig alsnog op korte termijn terecht voor het gecombineerde onderzoek.

Verder beklaagt de vader zich erover dat het WIJ-team zonder overleg en zijn toestemming de Signs of Safety-methode heeft toegepast op zijn zoon. En hij beklaagt zich over de communicatie van het WIJ-team met hem. Naast dat die niet correct verloopt, vindt hij ook dat het WIJ-team hem in de communicatie niet gelijk behandelt als de moeder.

Na nauwkeurige bestudering van het dossier blijkt dat beide ouders na de melding van de school nog een aanvraag hadden zullen doen bij het WIJ-team voor het onderzoek van hun zoon. Moeder doet dat direct, maar vader niet. Het WIJ-team gaat aan de slag met de aanvraag van moeder en laat de ombudsman weten dat zij vanwege de privacy niet mocht vertellen dat zij een aanvraag van moeder had ontvangen. Dat kan de ombudsman niet volgen. Het was namelijk de afspraak dat ze allebei een aanvraag zou doen. De vraag die het WIJ-team aan de vader had moeten stellen, is wanneer zijn aanvraag zou komen. De ombudsman constateert dat de onduidelijkheid hierover voor onnodige ruis heeft gezorgd. Te meer omdat vader bij herhaling bij het WIJ-team heeft aangegeven dat hij uitging van de melding van de school en de instemming van moeder voor een gecombineerd onderzoek. Dat dit niet juist is, heeft het WIJ-team vader nooit uitdrukkelijk verteld.

Het WIJ-team meldt verder dat tijdens het traject de focus is verlegd. Vanuit de behoefte van de ouders werd ná een gezamenlijk gesprek gekeken naar de zorgbehoefte vanuit de zoon. De reden hiervoor is volgens het WIJ-team dat de ouders niet op één lijn zaten. De ombudsman maakt uit de stukken niet op dat de ouders niet op één lijn zouden zitten. In ieder geval is niet duidelijk op welk punt zij niet op één lijn zouden zitten. Verder constateert de ombudsman dat in latere correspondentie niet adequaat wordt gereageerd op vaders vragen om inzicht in het proces te krijgen. De casemanager geeft aan liever mondeling te reageren op een uitgebreide mail van vader, maar op zijn verzoek om een gesprek in te plannen gaat de casemanager niet in. De ombudsman is van oordeel dat er vanuit het WIJ-team niet helder is gecommuniceerd. Hierdoor konden er misverstanden ontstaan die vanuit de regierol van WIJ ook niet werden rechtgezet. Niet duidelijk is geworden waarom het traject is gevolgd zoals het is gevolgd. En waarom het de huisarts wel lukte om op korte termijn een aanvraag voor een gecombineerd onderzoek te doen.

Over de Signs of Safety methodiek laat het WIJ-team weten dat er enkel een gesprekstechniek uit die methodiek is gebruikt. Dat wordt vaker gedaan bij kinderen en dat is naar het oordeel van de ombudsman niet onbehoorlijk. Wel was het netjes geweest als de casemanager in haar e-mail naast de plek waar zij het gesprek wilde laten plaatsvinden (bij moeder) ook iets over de methodiek had gezegd.

Over de communicatie blijkt dat niet alle e-mails van vader zijn opgenomen in het dossier. De reden die het WIJ-team daarvoor geeft, is dat vanwege de overzichtelijkheid van het dossier een selectie is gemaakt. De ombudsman kan dit op zich volgen, maar ziet daarbij wel het gevaar dat door het maken van een selectie reacties op brieven kunnen uitblijven, hetgeen in dit dossier ook het geval is. Daarvoor biedt het WIJ-team haar excuses aan. Ook biedt ze aan de e-mails alsnog op te nemen in een aparte map. Van een ongelijke behandeling in de communicatie is de ombudsman verder niet gebleken.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bang voor controle

20 juni 2019

Door problemen met de bereikbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor, kan een vrouw haar hond niet op tijd aanmelden voor de hondenbelasting.

lees verder »

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

20 juni 2019

Het duurt bijna een jaar voordat en man die verhuurt via Airbnb, een reactie krijgt van het Noordelijk Belastingkantoor op zijn bezwaarschriften.

lees verder »