Tekstgrootte
kleiner groter

Wie doet wat met afspraken over grafonderhoud?

18.1.069 Stadsbeheer

Trefwoorden: toezegging, communicatie, regie, afspraken

Een dochter beklaagt zich, mede namens haar moeder, over het onderhoud van het graf van haar vader. Haar klacht gaat erover dat medewerkers van de begraafplaats herhaaldelijk beloftes en gemaakte afspraken over het onderhoud en de aan te leggen beplanting niet zijn nagekomen. Ter illustratie stuurt ze de mailwisseling met verschillende medewerkers van de gemeente en foto’s van het graf mee.

De ombudsman komt op basis van de reacties van de gemeente, de dochter en een gesprek met beide partijen bij het graf tot de volgende bevindingen.

Toezegging beplanting
Volgens de gemeente berust de afspraak dat de dochter de beplanting zelf zou mogen kiezen op een misverstand. De ombudsman constateert echter dat uit de gemeentelijke mail blijkt dat er met de dochter is afgesproken dat ze de beplanting zelf zou mogen uitkiezen. De gemeentelijke medewerker heeft dit, toen de vrouw hem nogmaals op de gemaakte afspraken wees ook niet ontkend. Dit wijst erop dat de vrouw de afspraken niet verkeerd heeft begrepen en dat er dus geen sprake is van een misverstand. De dochter mocht er daarom vanuit gaan dat er een toezegging was gedaan en die is niet nagekomen. Voor de dochter is het heel vervelend geweest dat ze steeds te maken kreeg met andere medewerkers, die niet van elkaar leken te weten wat was besproken. Dat had de gemeente kunnen voorkomen door één vaste contactpersoon aan te wijzen, die de regie op zich nam.

Uitblijven reactie en excuses
Verder constateert de ombudsman dat de gemeente niet heeft weersproken dat de betreffende medewerker nooit meer heeft gereageerd op de e-mail of het voicemailbericht van de dochter en dat is niet netjes. Ook stelt de ombudsman vast dat de gemeente geen excuses maakt voor de manier waarop zij met moeder en dochter is omgegaan.

Nieuwe afspraken
Bij het graf worden nieuwe afspraken gemaakt over de toegestane beplanting, het onderhoud en wie wat zal doen. Een deel van de afspraken wordt nog dezelfde week nagekomen door de gemeente. De dochter kan zelf de door haar gewenste hortensia planten. En het leggen van de graszoden laat - zoals afgesproken- nog iets langer op zich wachten. Daarmee laat de gemeente naar het oordeel van de ombudsman zien de nu gemaakte afspraken serieus te nemen. Wel is het jammer dat het allemaal zo lang heeft geduurd en dat het de dochter zoveel moeite heeft gekost.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bang voor controle

20 juni 2019

Door problemen met de bereikbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor, kan een vrouw haar hond niet op tijd aanmelden voor de hondenbelasting.

lees verder »

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

20 juni 2019

Het duurt bijna een jaar voordat en man die verhuurt via Airbnb, een reactie krijgt van het Noordelijk Belastingkantoor op zijn bezwaarschriften.

lees verder »