Tekstgrootte
kleiner groter

Werken wordt ontmoedigd (1)

18.1.054 Inkomen

Trefwoorden: informatieverstrekking, voorlichting, verrekening, inkomen

Een uitkeringsgerechtigde vindt een baan bij een taxibedrijf. Hij krijgt een 0 tot 30 urencontract. Hij weet van tevoren niet hoeveel uur hij zal werken en wat hij dus gaat verdienen. Zijn salaris wordt indien nodig aangevuld tot bijstandsniveau (€ 992,12). Zijn eerste salaris over februari (€ 423,-) ontvangt de man op 23 maart. Zijn salaris over maart was zo’n € 1000,- en ontvangt hij op 23 april. Nu zegt de sociale dienst dat de man in februari en maart te veel uitkering heeft ontvangen en dat moet terugbetalen. De man is van mening dat hij niet heeft gevraagd om meer uitkering dan waar hij recht op heeft. Daar komt nog bij dat hij te weinig verdient om dit gat te kunnen dichtlopen. Zijn salaris is nèt boven bijstandsniveau en daarvan moet hij elke maand opnieuw ook zijn vaste lasten betalen.

De man beklaagt zich erover dat hij hiervoor niet van tevoren is gewaarschuwd. Hij had dan misschien een schatting kunnen geven en een lagere vordering gehad. Hij vindt dat op deze wijze het werken wordt ontmoedigd.

De sociale dienst laat de ombudsman weten dat de algemene systematiek is dat de inkomsten worden toegerekend aan de maand waarin het is verdiend. Niet aan de maand waarin het geld daadwerkelijk wordt ontvangen. Als men dus pas later het salaris ontvangt dan kunnen de inkomsten niet in dezelfde maand worden gekort. Dat zal dan achteraf moeten gebeuren. Dit betekent dat de uitkering van die maand moet worden herberekend. Pas dan kan blijken dat iemand teveel uitkering heeft ontvangen. Het bedrag dat teveel is ontvangen, wordt met de uitkering van de daaropvolgende maand(en) verrekend.

Hoewel de sociale dienst laat weten dat deze systematiek verschillende keren aan de man is uitgelegd, blijkt uit zijn klacht dat het hem toch niet duidelijk is. De ombudsman is van mening dat bij deze onduidelijkheid een uitnodiging voor een gesprek bij de sociale dienst voor de hand had gelegen. Ook blijkt uit de informatie van de sociale dienst dat er geen voorlichting wordt gegeven op het moment dat iemand een (parttime) baan aanvaardt. Dit gebeurt alleen op het moment dat iemand een uitkering krijgt. En dat kan al geruime tijd daarvoor zijn geweest. Volgens de gemeente is de informatie over de inkomstenkorting op de gemeentesite te vinden. Maar de ombudsman vindt deze informatie niet. Over het korten op de uitkering, eventuele inkomstenvrijlatingen en de verrekeningssystematiek wordt op de website niet gesproken.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de sociale dienst laten weten te zullen zorgen voor betere voorlichting. Daarmee wordt de klacht serieus genomen. De ombudsman zal de uitvoering van deze toezegging met belangstelling volgen. Zij wijst de sociale dienst daarbij op de recent gepubliceerde ‘Werkwijzer Verrekening parttime inkomsten’ van Divosa.

In de herberekeningen van de uitkering van de man heeft de ombudsman geen fouten kunnen ontdekken. De sociale dienst heeft de vordering inmiddels met het vakantiegeld van de man verrekend. Hoewel de man dit niet graag wilde omdat hij al een andere bestemming had voor het vakantiegeld, is dit toegestaan.

De ombudsman stelt vast dat noch de man, noch de sociale dienst hier een fout heeft gemaakt. Dat de man vindt dat de sociale dienst door deze gang van zaken het werken ontmoedigt, kan de ombudsman zich voorstellen. Om die reden is het belangrijk dat er sprake is van een goede voorlichting zodat cliënten goed voorbereid zijn als zij gaan werken.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »