Tekstgrootte
kleiner groter

Welke belasting wordt betaald?

18.7.087 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: belastingaanslag, informatieverstrekking, website, klachtbehandeling

Een man laat de ombudsman weten niet tevreden te zijn over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Hij vindt dat er sprake is van gebrekkige informatieverstrekking.
Zijn klacht gaat erover dat er bij de incasso’s niet wordt vermeld voor welke belasting de betaling bestemd is. De man heeft een machtiging afgegeven voor de doorlopende incasso van de verschillende belastingen. Op zijn bankafschriften ziet hij enkel een subjectnummer en een biljetnummer staan. Daarmee is het voor de man niet duidelijk waar hij voor heeft betaald. Voorheen meldde het Hefpunt wel om welke heffing het ging.

Van het NBK krijgt de man te horen dat hij op MijnOverheid kan controleren welke belasting de betaling betreft. Dat vindt de man veel gedoe. Hij wilt de aanslagen thuisgestuurd krijgen. Het NBK meldt de ombudsman dat het niet wenselijk is dat men op MijnOverheid moet inloggen om de nummers te kunnen controleren. Dat moet op de eigen website kunne, maar die is nog niet op orde. De bedoeling is om hier nog dit jaar verbetering in te brengen. De ombudsman zal dit met belangstelling volgen.

Het ontvangen van de aanslagen per post kan de man zelf regelen op MijnOverheid. Hij hoeft hiervoor maar één keer in te loggen met zijn DigiD en het NBK ‘uitschakelen’ voor digitale post. Zijn nieuwe aanslagen worden dan weer via de reguliere post naar hem gestuurd. Het NBK meldt ook nog dat het altijd mogelijk is op verzoek kopieën te ontvangen. Om hem nu tegemoet te stuurt het NBK via de ombudsman de aanslagen naar de man. Zij stuurt deze aanslagen als bijlage bij haar brief aan de man.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »