Tekstgrootte
kleiner groter

Wanneer en hoe wordt de parkeerdruk gemeten?

18.1.100 College

Trefwoorden: parkeren, reactietermijn, meting

Een man vraagt bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats aan nabij zijn woning. De gemeente bericht de man dat hij aan de medische voorwaarden voor een dergelijke parkeerplek voldoet, maar dat zijn verzoek wordt afgewezen omdat de parkeerdruk (in de straat) te laag is. De man verzoekt de gemeente de parkeerdruk opnieuw te bekijken. In de periode tussen de aanvraag door de man en de afwijzing van de gemeente waren een aantal buren van de man op vakantie. De parkeerdruk was volgens de man op dat moment niet representatief. Omdat de man geen reactie van de gemeente op zijn brief krijgt, stuurt hij een rappelbrief. Ook hierop reageert de gemeente niet. De man beklaagt zich bij de ombudsman over het feit dat hij van de gemeente geen reactie krijgt op zijn verzoek.
Als de ombudsman op onderzoek uitgaat, blijkt dat de gemeente de brieven wel heeft ontvangen en geregistreerd. Wat er daarna met de brieven is gebeurd, kan de gemeente niet meer achterhalen. Zij vindt dit erg vervelend en biedt hiervoor haar excuses aan. De gemeente laat verder weten dat de gedachte van de man dat de parkeerdrukmeting is uitgevoerd na het doen van de aanvraag onjuist is. De gemeente doet eens in de 3 jaar onderzoek naar de parkeerdruk in de stad. De parkeerdruk wordt tijdens dit onderzoek op meerdere keren en op verschillende tijdstippen (overdag, 's avonds, 's nachts, op werkdagen en in weekenden) op dezelfde locatie gemeten, door de beschikbare parkeerplaatsen op dat moment te tellen. Het verzoek van de man is afgewezen op basis van de parkeerdrukmeting uit 2015. Inmiddels is de gemeente bezig met een nieuwe parkeerdrukmeting. De ombudsman vraagt aan de gemeente óf en wanneer de man een nieuwe aanvraag kan indienen die wordt beoordeeld aan de hand van de nieuwe meting. Volgens de gemeente zullen de uitkomsten van de meting waarschijnlijk eind januari 2019 bekend zijn en kan de man dan een nieuwe aanvraag indienen. Hij mag de teamleider Parkeren bellen om te informeren of de nieuwe parkeerdrukgegevens al bekend zijn. Als de man dan een nieuwe aanvraag doet, worden hem geen leges in rekening gebracht. Dat vindt de ombudsman een mooi gebaar van de gemeente.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »