Tekstgrootte
kleiner groter

Waar zijn de richtlijnen?

18.6.082 Stichting WIJ

Trefwoorden: informatieverstrekking, bereikbaarheid, maatwerk, indicatie, keuzevrijheid

Een vrouw vertelt tijdens het spreekuur dat zij een WMO-indicatie heeft voor administratieve ondersteuning. Deze is verlaagd van 1½ uur naar 1 uur per week. Het betreffende WIJ-team heeft aangegeven dat het recht op ondersteuning maximaal 0,5 uur per week is. De vrouw vindt dat het toekennen van het aantal uren maatwerk moet zijn. Zij vraagt bij het WIJ-team naar de regeling waarin staat dat het recht op administratieve ondersteuning maximaal 0,5 uur per week is. Het WIJ-team zegt dat deze richtlijnen vertrouwelijk zijn en geeft ze niet af. De vrouw informeert vervolgens bij andere WIJ-teams naar de regeling, maar deze zijn daar niet mee bekend.

Stichting WIJ (WIJ) meldt de ombudsman dat zij gebruik maakt van een indicatiewijzer. Dit is een intern en niet openbaar document dat door de gemeente is opgesteld en dat ondersteuning biedt bij het afgeven van indicaties. De indicatiewijzer is niet bepalend voor de vaststelling van het aantal uren, maar wordt door de medewerkers gebruikt als uitgangspunt voor het leveren van maatwerk. Iets wat ook bij de vrouw is gebeurd. Zij krijgt immers 1 uur per week administratieve ondersteuning in plaats van 0,5 uur. De ombudsman is van oordeel dat het WIJ-team er beter aan had gedaan de indicatiewijzer niet ter sprake te brengen. WIJ deelt deze mening.

De vrouw vraagt de ombudsman of ze vanwege de slechte toegankelijkheid van het WIJ-gebouw in haar wijk ook de vrijheid heeft om naar andere WIJ-teams te gaan. WIJ laat de ombudsman weten dat de vrouw vrij is in haar keuze voor een WIJ-team. Als ze voortaan naar een ander WIJ-team wil gaan, kan ze dit aangeven bij haar eigen WIJ-team. Die zorgt dan vervolgens voor een goede overdracht.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »