Tekstgrootte
kleiner groter

Waar zijn de richtlijnen?

18.6.082 Stichting WIJ

Trefwoorden: informatieverstrekking, bereikbaarheid, maatwerk, indicatie, keuzevrijheid

Een vrouw vertelt tijdens het spreekuur dat zij een WMO-indicatie heeft voor administratieve ondersteuning. Deze is verlaagd van 1½ uur naar 1 uur per week. Het betreffende WIJ-team heeft aangegeven dat het recht op ondersteuning maximaal 0,5 uur per week is. De vrouw vindt dat het toekennen van het aantal uren maatwerk moet zijn. Zij vraagt bij het WIJ-team naar de regeling waarin staat dat het recht op administratieve ondersteuning maximaal 0,5 uur per week is. Het WIJ-team zegt dat deze richtlijnen vertrouwelijk zijn en geeft ze niet af. De vrouw informeert vervolgens bij andere WIJ-teams naar de regeling, maar deze zijn daar niet mee bekend.

Stichting WIJ (WIJ) meldt de ombudsman dat zij gebruik maakt van een indicatiewijzer. Dit is een intern en niet openbaar document dat door de gemeente is opgesteld en dat ondersteuning biedt bij het afgeven van indicaties. De indicatiewijzer is niet bepalend voor de vaststelling van het aantal uren, maar wordt door de medewerkers gebruikt als uitgangspunt voor het leveren van maatwerk. Iets wat ook bij de vrouw is gebeurd. Zij krijgt immers 1 uur per week administratieve ondersteuning in plaats van 0,5 uur. De ombudsman is van oordeel dat het WIJ-team er beter aan had gedaan de indicatiewijzer niet ter sprake te brengen. WIJ deelt deze mening.

De vrouw vraagt de ombudsman of ze vanwege de slechte toegankelijkheid van het WIJ-gebouw in haar wijk ook de vrijheid heeft om naar andere WIJ-teams te gaan. WIJ laat de ombudsman weten dat de vrouw vrij is in haar keuze voor een WIJ-team. Als ze voortaan naar een ander WIJ-team wil gaan, kan ze dit aangeven bij haar eigen WIJ-team. Die zorgt dan vervolgens voor een goede overdracht.

Deel deze pagina op

Nieuws

Contact gezocht

12 maart 2019

Een man ontvangt al langere tijd brieven van het Noordelijk Belastingkantoor die niet voor hem zijn, maar wel aan zijn adres zijn gestuurd. De betreffende persoon woont echter niet op zijn adres.

lees verder »

'Boven de pet'

12 maart 2019

Een man klaagt erover dat Stichting WIJ onvoldoende luistert naar wat hij en zijn vrouw nodig hebben, namelijk huishoudelijke hulp.

lees verder »